Potvrđena Odluka prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva VSTV-a BiH u predmetu protiv glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH

 Potvrđena Odluka prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva VSTV-a BiH u predmetu protiv glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH

Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za tužitelje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odlučujući po žalbi tužene, donijelo je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva od 23.7.2021. godine.

Podsjećamo da je Prvostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za tužitelje VSTV-a BiH, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužitelja (UDT) VSTV-a BiH protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, donijelo odluku čijom točkom a) je utvrđena disciplinska odgovornost tužene zato što je propustila postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18.12.2014. godine, kojim VSTV BiH „zadužuje glavne tužitelje u BiH da u svojim institucijama osiguraju dodjeljivanje predmeta svim tužiteljima putem TCMS-a“ te propustila poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sustavom odabira, čime je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i točka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Točkom b) navedene odluke tužena je suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustila pokrenuti postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Tužiteljstva BiH te je propustila postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a BiH od 17.7.2019. godine, kojim „se obvezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH“, čime je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. točka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i točka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Tuženoj je za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. točka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Protiv odluke Drugostupanjskog povjerenstva VSTV-a BiH može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Odluka Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere, u skladu sa članom 103. stav 2. Poslovnika VSTV-a BiH.

vl

Slične objave