JU "DOM KULTURE"

Osnivač JU za informiranje i kulturu “Dom kulture“Žepče (u daljnjem tekstu JU”Dom kulture”Žepče) je Općinsko vijeće Žepče, sa svim pravima i obvezama osnivača, u skladu sa Zakonom o javnim ustanovama, Statutom općine Žepče, Pravilima JU”Dom kulture”Žepče i drugim zakonskim propisima.

Općinsko vijeće općine Žepče, Odlukom br: 01-02-294/02 od 25.06.2002. godine o promjeni statusa Društvenog poduzeća“Dom kulture“ Žepče i organiziranje od istog Javnu ustanovu za informiranje i kulturu „Dom kulture“Žepče, vrši promjene statusa Društvenog poduzeća“Dom kulture“Žepče u Javnu ustanovu za informiranje i kulturu „Dom kulture“ Žepče.

Društveno poduzeće „Dom kulture“ Žepče upisano je rješenjem Višeg suda Travnik sa sjedištem u Vitezu broj : U/I-223/94, na registarskom ulošku broj: 1-223 Vitez, a preregistrirano kod Županijskog suda u Zenici na reg. ulošku broj:1-7621. Javna ustanova za informiranje i kulturu „Dom kulture“Žepče je pravni sljedbenik dosadašnjeg Društvenog poduzeća „Dom kulture“ Žepče .

Danas,JU”Dom kulture”Žepče upošljava deset djelatnika podijeljenih u sljedeće organizacijske cjeline: Ravnatelj i zajedničke službe, Radio Žepče i Kabelska televizija Žepče.

U sastavu JU”Dom kulture”Žepče djeluju brojne sekcije, a najaktivnije su : Žepačke mažoretkinje, Mala škola novinarstva, Dječije kazalište”Franjo Kovačević Francika”, Mala pop-rock škola, Plesna sekcija modernih, sportskih i klasičnih plesova “LDF”. U našim prostorijama svakodnevno realiziraju svoje programe i aktivnosti članovi raznih udruga i NVO organizacija kao što su: Središte za mladež “Putokazi”, Udruga građana “Žepački studenti”, Udruženje građana “UzOr”, Udruga građana “Eureka”, Centar za društveni razvoj “CEDRA” Žepče, KUD “Slovo o Žepču”, HAKD “Concordia” Žepče, Ženski hor BZK “Preporod” Žepče, članice Ženske vokalne skupine “Emptiane” Žepče . U zgradi Doma kulture je smještena i JU “Opća biblioteka” Žepče.

Radio Žepče, „Vaš prijatelj u eteru“ 88,2 MHZ

Regulatorna agencija za komunikacije(RAK) je Rješenjem o dodjeli raspoloživih frekventnih resursa za zemaljsko emitiranje radio programa, broj UP1-02-07-414/07 od 30.04.2007.godine, JU „Dom kulture“Žepče- Radio Žepču odobrila rad na frekvenciji 88,2 MHZ. Emitiranje redovitog programa započelo je 10.listopada 2007.godine.

Pokrivenost signalom na frekvenciji 88,2 MHZ se procjenjuje na cca. 100.000 stanovnika

Program Radio Žepča je namijenjen svim slušateljima bez obzira na godine, status, i stručnost. Programske aktivnosti su okrenute najaktualnijim problemima u lokalnoj zajednici. Brzo i efikasno informiraju se slušatelji o svim aktualnim zbivanjima koristeći se tehnikama kreativnog i nepristranog novinarstva. Kroz programske sadržaje zastupljene su gospodarske, političke, kulturne, sportske, obrazovne, socijalne i druge teme. Podržavamo rad nevladinog sektora, sportskih kolektiva, kulturno-umjetničkih društava, škola, mladih. Sadržaji programa Radio Žepča realiziraju se kroz sve radiofonske izraze:aktualne komentare, intervjue, radiofonske rubrike na određene teme, kontakt programe, reportaže i problemsko iskustvene emisije.

Naš program je 100% vlastita produkcija. Poštujemo etničke, kulturne i vjerske principe građana općine Žepče. Realizira ga osoblje s višegodišnjim iskustvom i na najsuvremenijoj opremi za rad.

Program Radio Žepča je prisutan u svakom domu, 24 sata.

Svakodnevno opravdavamo moto „ Uvijek prvi u eteru“!!!

Ostajemo zauvijek

Djelatnici JU "Dom kulture" Žepče

Ana Andrić

Tajnik-blagajnik

Dragana Kujadin

Novinar-voditelj

Bojan Spajić

Miroslav Ilić

Ravnatelj JU "Dom kulture"

Marijana Matijević

Glavni i odgovorni urednik

Miro Bulajić

Tonski realizator

Dijana Smajlović

Novinar-voditelj