U Zenici održan sastanak posvećen izazovima u osiguranju standarda dobrog upravljanja

 U Zenici održan  sastanak posvećen izazovima u osiguranju standarda dobrog upravljanja

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u okviru svojih aktivnosti posvećenih pružanju podrške provedbi reformi na lokalnom nivou, bila je domaćin sastanka u Zenici na kojem se danas razgovaralo o horizontalnoj i vertikalnoj suradnji u vrijeme pandemije Covid-19 vlasti na svim nivoima u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sastanku su prisustvovati predsjednici skupština i sekretari općina te gradskih vijeća, kao i Skupštine ZDK, a cilj je bio razmjena mišljenja o izazovima u osiguravanju standarda dobrog upravljanja.

-Misija OSCE-a u BiH surađuje s raznim nivoima vlasti u BiH, a jedan od fokusa je lokalna samouprava. Htjeli smo, na neki način, razgovarati o horizontalnoj i vertikalnoj suradnji različitih institucija na nivou BiH. U pitanju je funkcioniranje predstavničkih tijela lokalnih samouprava nakon Lokalnih izbora, gdje ćemo razgovarati, naravno, i o utjecaju pandemije i funkcioniranju tih tijela u okviru pandemijskih uvjeta – istakao je Daut Bajramović, koji je bio domaćin sastanka uime Misije OSCE-a u BiH.

Cilj sastanka, dodao je, razgovor o mogućnostima predstavničkih tijela na nivou lokalnih samouprava da poštuju i ispoštuju standarde dobre uprave, kao što su transparentnost, odgovornost, vladavina zakona, učešće građana.

Bajramović je istakao kako u ZDK postoji “šarolikost“ kada je u pitanju politička zastupljenost političkih subjekata na nivou načelničkih mjesta do sastava općinskih i gradskih vijeća.

-Prilično su šarolike koalicije, odnosno vladajuće političke većine na nivou lokalnih zajednica. Međutim, prateći rad predstavničkih tijela lokalnih zajednica, možemo konstatirati da su predstavnička tijela, uglavnom, funkcionalna, da (grado)načelnici, uglavnom, uživaju podršku političkih većina u vijećima i da, sad zasad, ne uočavamo nefunkcionalnosti na lokalnom nivou, kada je u pitanju rad jedinica lokalne samouprave u ZDK- podvukao je Bajramović.

Sekcija demokratskog upravljanja u okviru Misije OSCE-a, napominje, ima intenciju da fokus stavi na praćenje rada lokalne samouprave i njihovu suradnju s višim nivoima vlasti.

Trendovi su, smatra, da lokalne zajednice pokušavaju na što konkretniji i što učinkovitiji način ostvariti interese građana, ali da li je to efikasno, efektivno, ekonomično i troškovno efikasno, to je, ističe, ipak pitanje za građane i neke šire debate koje bi se mogle organizirati u zajednicama.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Zenica Mirza Husetić istakao je kako dobro surađuju s ostalim gradskim i općinskim vijećima te da tu suradnju mogu poboljšati svojim aktivnostima i organizacije poput Misije OSCE-a u BiH.

-Moja želja, odnosno misija u GV je da zaobiđemo političke razlike i da u cilju interesa samih građana, gradova, čitavog kantona, radimo u interesu građana, a ne u interesu partije koju zastupamo – kazao je Husetić.

GV Grada Zenica, dodao je, ove je godine održalo već 12 sjednica, razmatrano je više od 150 tačaka i doneseno “toliko i nešto više zaključaka”.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Vareša Mahira Brkić istakla je kako je suradnja te općine drugim lokalnim zajednicama na “zadovoljavajućem nivou”, ali suradnja s višim nivoima vlasti, Vladom ZDK i slično, po njenom mišljenju, nije na očekivanom nivou.

Smatra da se u drugi se plan stavljaju manje općine, kao što je općina Vareš te da u zadnjih godinu dana, od kako je ona predsjedavajuća OV Vareš, nije “napravljen nijedan sastanak”.

-Uglavnom je to bilo na inicijativu načelnika Općine Vareš. S obzirom na to da Općina Vareš ima ogromne prirodne resurse, kao što je šuma i slično, mogli bi da riješimo problem naknada za šume, zatim problem naknada za koncesije… Također, moglo bi da se desi da se u putnu infrastrukturu Općine Vareš uloži ‘koji dinar’ i da se Vareš počne smatrati općinom koja pripada ZDK-u – navela je Brkić.

fena

Slične objave