U Žepču upriličen sastanak na temu ” Problemi u primjeni Zakona o roditeljima njegovateljima kao Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti u ZDK i Zakona o materijalnoj podršci”

 U  Žepču upriličen sastanak na temu ” Problemi u primjeni Zakona o roditeljima njegovateljima kao Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti u ZDK i Zakona o materijalnoj podršci”

Općina Žepče i JU Centar za socijalni rad Žepče u četvrtak, 04.08. 2022. godine bili su domaćini sastanka u organizaciji Društva socijalnih radnika ZDK. Sastanak se održao na temu: Problemi u primjeni Zakona o roditeljima njegovateljima kao Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti u ZDK i Zakona o materijalnoj podršci.
Sastanku su prisustvovali članovi upravnog odbora udruženja, svi direktori centara za socijalni rad s prostora Ze-do kantona, svi stručnjaci navedenih centara za socijalni rad s prostora Ze-do kantona koji obavljaju poslove iz domena Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, predstavnici Općine Žepče, predsjedavajući OV Edin Šišić i predstavnici firme Comp koji su zaduženi za bazu Sotac, bazu korisnika socijalne zaštite.Na dnevnom redu razmatrane su sljedeće tačke:

  • Primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 75/21 od 22.09.2021. god);
  • Primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 52/22);
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16 );
  • Donošenje odluke o mjestu i terminu održavanja seminara u organizaciji UG „Društvo socijalnih radnika“ Ze-do kantona;
  • Razno

Tijekom sastanka u Žepču, poseban akcent stavljen je na primjenu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH. Po navedenoj tački dnevnog reda usuglašen je stav po pitanju isplate naknade roditeljima, njegovateljima odnosno istaknuto je da je u tom segmentu zakon nedorečen i da Centri za socijalni rad ne mogu izvršiti prenos novčanih sredstava na račune korisnika zbog nepostojanja zakonskih uvjeta. S tim u vezi, donesen je zaključak da UG „Društvo socijalnih radnika“ Ze-do kanona u suradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH (nakon usuglašavanja s drugim kantonalnim udruženjima) traži sastanak s Federalnim ministrom rada i socijalne politike, Federalnim ministrom financija, predstavnicima Porezne uprave FBiH i Premijerom Federacije BiH kako bi se iznašlo konačno rješenje u smisli isplate zakonom utvrđene naknade na koju korisnici imaju pravo ali je zbog procesne nedorečenosti isto još uvijek neprovedivo.
Usuglašen je i stav da se na istom nivou i na isti način pokuša uspostaviti i sistem isplate porodiljinih naknada.

Kada je u pitanju primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH s primjenom počinje od 01.10.2022. godine a kojim je predviđeno povećanje dječjeg dodatka na prostoru cijele Federacije BiH kao i povoljniji uvjeti za ostvarivanje istog razgovarano je o primjeni pomenutog zakona u smislu što hitnijeg i adekvatnijeg priznavanja prava na dječji dodatak svim korisnicima jer se radi o velikom broju korisnika dječjeg dodatka za koje je potrebno provesti postupke prestanka prava koji je korisnicima utvrđen po kantonalno propisu i uvođenja u pravo po novom postojećem propisu na Federalnom nivou što je za korisnike svakako povoljnije.
Po pitanju primjene postojećeg zakona na nivou FBiH razgovaralo se i na temu isplata porodiljinih naknada ali je bitno napomenuti da je na nivou Zeničko-dobojskog kantona u toku izmjena kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom koji bi s primjenom trebao početi od 01.09.2022. godine kojim će porodiljine naknade za zaposlene i nezaposlene porodilje biti 1.000 KM što je povoljnije u odnosu na gore pomenuti postojeći Federalni propis. Naglašeno je da je dobro što ovim zakonom nema diskriminacije između zaposlene i nezaposlene porodilje kao i to da će sve porodilje koje su ranije ostvarile pravo kao i one koje to nisu zbog zakonskih barijera sada imati pravo na navedenu naknadu do navršene godine dana djeteta. Primjera radi, majka porodilja koja je nezaposlena a koja zbog radnog angažmana bračnog partnera nije bila u mogućnosti ostvariti pravo na naknadu a djetetu će u toku mjeseca rujna/septembra biti npr. šest mjeseci bi prema novom kantonalnom zakonu trebala ostvariti pravo na naknadu od 1.000 KM i to za narednih preostalih šest mjeseci, odnosno do navršene godine dana djeteta.

Problemi koji se odnose na sistem socijalne zaštite, u smislu današnjeg dnevnog reda, ogledaju se u svim kantonima unutar FBiH, međutim, treba istaći ulogu udruženja socijalnih radnika kako na kantonalnom tako i federalnom nivou koje intenzivno radi na unaprjeđenju i razvoju sistema socijalne zaštite. Osnovni cilj je pozitivno utjecati na usklađivanje zakona s potrebama djelatnosti socijalnog rada a samim tim i korisnika socijalne zaštite.
UG “Društvo socijalnih radnika” Ze-do kantona se također stavlja na raspolaganje svim Centrima za socijalni rad i drugim ustanovama socijalne zaštite koje su uključene u rad kroz sisteme socijalne zaštite a sve u cilju unaprjeđenja socijalne zaštite, socijalne politike i i same profesije socijalnog rada.
Na kraju, UG ” Društvo socijalnih radnika” Ze-do kantona planira naredni seminar u rujnu/septembru, na kojem će se iznijeti i drugi problemi iz oblasti socijalne zaštite, ali i razmatrati moguća rješenja radi postizanja bolje i funkcionalnijeg djelovanja.
Iz UG ” Društvo socijalnih radnika” Ze-do kantona zahvalili su načelniku općine Žepče Mati Zovko, predsjedavajućem Općinskog vijeća Edinu Šišiću i direktoru JU Centar za socijalni rad Žepče Nedimu Husičiću na dobroj organizaciju i domaćinstvu sastanka u Žepču, kaže se u priopćenju Društva socijalnih radnika Ze-do kantona.

Slične objave