U srijedu u Žepču prezentacija Priručnika: Kako registrirati udrugu uZeničko-dobojskom kantonu

 U srijedu u Žepču prezentacija Priručnika: Kako registrirati udrugu uZeničko-dobojskom kantonu

U suradnji s Općinom Žepče, 23.11.2022.godine Srijeda, u 10:00 h u Sali

općinskog Vijeća Žepče., javnosti će se prezentirati Priručnik: Kako

registrirati udrugu u Zeničko-dobojskom kantonu, autora: Ružica

Jukić-Ezgeta, Azra Smailbegović-Đuherić i Mersudine Kovačević, čiji

izdavača je Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

Svi zainteresirani građani a posebno predstavnici udruga s područja Općine

Žepče su pozvani na prezentaciju Priručnika: Kako registrirati udrugu u

Zeničko-dobojskom kantonu, s mogućnošću sudjelovanja i postavljanja pitanja

iz oblasti obrađene u Priručniku.

Slične objave