Održana 11. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 11. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

U Žepču je danas, 24. veljače, 2022. godine,  s početkom u 10.00 sati, održana 11. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče.

Sjednici je nazočilo 23. od 25 vijećnica i vijećnika, a raspravljali su o 15 točaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice, vijećnica dr. Emina Huseinagić je prezentirala epidemiološke podatke vezane uz pandemiju Covid-a 19 na području općine Žepče gdje je za period 01.01.-31.12.2021.god., 1 171 osoba evidentirana kao Covid pozitivna, dok je zabilježeno 68 umrlih osoba. U 2022. godini, broj pozitivnih osoba je 1 089, a preminula je 21 osoba. Trenutno imamo 25 aktivnih slučajeva Covid-a 19. Do sada je na području općine Žepče prvom dozom cijepljeno 4 790 osoba, s dvije doze je cijepljeno 4 683, a sa tri doze cijepljene su 704 osobe.

Nakon epidemiološkog izvješća, postavljana su vijećnička pitanja i inicijative gdje se za riječ javio Elvis Botić (SDP BiH). Naglasivši kako će svoja pitanja i inicijative dostaviti i u pisanoj formi tajništvu vijeća, Botić je tražio da mu se dostavi na uvid Ugovor s RTVHB, da vidi koje su obveze i prava Općine Žepče kao potpisnice tog ugovora, s obzirom da je prema njegovim riječima „na toj televiziji prikazan prilog koji govori o teškoj materijalnoj situaciji ove televizijske kuće“. Vijećnik Botić je uputio i pitanje vezano uz sigurnosnu ogradu na Dječjem igralištu kod zgrade Lamela gdje dolazi do svakakvih okupljanja i uništavanja igrališta, zatim pitanje o uklanjanju preostalih kablova ugašene Kabelske televizije Doma kulture sa stupova javne rasvjete koji predstavljaju direktnu prijetnju građanima i prolaznicima, pitanje o porastu cijene garažnog  zemljišta sa 1 KM na 1,5 KM, te je uputio inicijativu da se formira „ekološka policija“ ili komunalni redari koji će nadgledati i kažnjavati one osobe koje vrše ilegalno odlaganje smeća.

Prva točka današnje sjednice „ Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.01.2021. do 31.12.2021.god., je usvojena s 20 glasova ZA i 3 PROTIV. Ovu točku je obrazložio predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić, kazavši kako je u navedenom periodu Vijeće održalo 4 redovite sjednice tijekom kojih su vijećnici raspravljali, donosili odluke, zaključke i primali k znanju informacije o ukupno 42. točke. Prema Programu rada vijeća u navedenom periodu realizirano je 95% točaka dnevnog reda, s tim da su imali i one točke koje nisu bile na dnevnom redu, nego su uvrštene naknadno. Treba naglasiti da su sve usvojene  točke  od velike važnosti za normalno funkcioniranje lokalne zajednice i da se svi strateški dokumenti u Žepču donose na vrijeme.

Istim brojem glasova ZA i PROTIV, usvojena je i druga točka dnevnog reda „ Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu“ u kojem stoji  da će ovo tijelo poštujući proceduru propisanu Poslovnikom uzimati u razmatranje nacrte i prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača, a sve u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom poslova i zadataka.

Sa 18 glasova ZA i 2 PROTIV usvojena je i treća točka „Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2021. godinu“. Obrazlažući podneseno Izvješće, općinski načelnik Mato Zovko se osvrnuo na neke od provedenih aktivnosti Godišnjeg plana općinske uprave među kojima je izdvojio izgradnju nove zgrade Osnovne škole Žepče kao najvećeg kapitalnog projekta, gdje su završeni grubi radovi na bloku B i C dodavši da su osigurana i znatna sredstva za nastavak radova u tekućoj godini. Tu je naravno i izgradnja školske dvorane u OŠ Abdulvehab Ilhamija u Željeznom Polju, izgradnja Desnoobalnog kolektora koji je prošle godine pušten u funkciju, zatim osiguranje sredstava za izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni Radovlje, proširenje gradskog vodovoda na MZ Osova i Tatarbudžak, te izgradnja vodovoda Lug –Brankovići-Ozimica-Goliješnica, implementacija mnogih međunarodnih projekata, sufinanciranje samozapošljavanja, poljoprivredne proizvodnje i stambene izgradnje te brojni drugi projekti koji su realizirani ili su u tijeku implementacije na području naše općine. Načelnik je pohvalio i suradnju sa višim instancama vlasti kantonalnim i federalnim, te najavio nastavak dobre suradnje, kako sa njima, tako i sa drugim nevladinim organizacijama koje djeluju na području BiH. Načelnik je pohvalio i rad općinskih službi, odnosno općinsku upravu koja je unatoč otežanim uvjetima pandemije Covid-a 19 uspješno odgovorila na sve izazove i bila u službi građana naše općine.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Žepče za period siječanj-prosinac 2021. godine usvojena je danas jednoglasno na Općinskom vijeću uz pohvale vijećnica i vijećnika načelniku i djelatnicima  PU Žepče na svim naporima i djelovanju koje čine. Kako je rekao načelnik PU Žepče Vinko Grlić, policijski rad se zasniva na preventivnom i represivnom djelovanju. u oblasti kriminaliteta, broj kaznenih djela je manji za 16 kaznenih djela ili 14%, u 2020.godini je prijavljeno 110 kaznenih djela, a u 2021., 94 kaznena djela. U oblasti javnog reda i mira, broj prekršaja je manji 111 ili 37% što je znatno smanjenje gledajući na godišnjem nivou. U oblasti prometa, broj prometnih nezgoda je znatnom porastu, u 2020.godini je evidentirano 170 prometnih nezgoda, a u protekloj 2021.godini, 251. prometna nezgoda što je povećanje za 47%.

„Informacija o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tijekom 2021 godine“ pokazuje da je na evidenciji Biroa rada Žepče u prošloj godini registrirana  3 901 nezaposlena osoba, što je u odnosu na stanje iz 2020. godine, manje za 153 osobe. Među nezaposlenim osoba, udio starijih od 50 godina je 32%, a starijih od 40 je 54%. Udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je 2 378 odnosno, 60,96% podaci su koje je vijećnicima prezentirala šefica Biroa rada Žepče Biljana Šišić, a i ovo izvješće je danas usvojeno jednoglasno.

Jednoglasno je usvojeno i “Izvješće o radu LEF-a za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu” koje je vijećnicima ukratko prezentirao predsjednik LEF-a Namik Maličbegović kazavši kako je osnovna karakteristika rada savjetodavna, ali i korektivna, u smislu pokretanja inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja i donošenja odluka uz konzultacije sa privatnim sektorom. LEF je u prošloj godini održao 3 redovite sjednice.

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva i Izvješće Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za prošlu godinu, također su usvojeni na 11. sjednici, na kojoj je usvojen i Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2022. godinu u iznosu od 820 KM.

Do kraja sjednice su usvojene i preostale točke dnevnog reda koje su se odnosile na parcijalne izmjene Regulacijskog plana po osobnim zahtjevima građana.

Slične objave