Danas 11. Sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Danas 11. Sjednica Općinskog vijeća Žepče
 1. sjednica Općinskog vijeća Žepče sazvana je za 24.02.2022. godine, s početkom u 10,00 sati u Sali Općinskog vijeća sa sljedećim Dnevnim redom:
 2. Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu
 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2021. godinu
 5. Informacija o stanju sigurnosti za period siječanj/januar – prosinac/decembar 2021. godine
 6. Informacija o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tokom 2021. godine
 7. Izvješće o radu LEF-a za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu
 8. Izvješće o radu Općinskog pravobranilaštva Žepče za period 01.01. – 31.12.2021. godine
 9. Izvješće Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine
 10. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Rasima (Smajo) Garanović
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Vildane (Džafer) Džinić i dr.
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Hasana (Ibrahim) Čaušević
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Ibrahima (Hasaga) Mehić
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Općinskog načelnika

Slične objave