MUP ZDK: Rezultati provedenih aktivnosti na kontroli tehničke ispravnosti vozila

 MUP ZDK: Rezultati provedenih aktivnosti na kontroli tehničke ispravnosti vozila

U dane 09. i 10.02.2023. godine, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona realizirali akciju pojačane kontrole sudionika u prometu, sa posebnim akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila. Akcija je realizirana u saradnji sa stanicama za tehnički pregled vozila, gdje su vozila, nakon izvršene kontrole i uočene neispravnosti, upućivana na vanredni tehnički pregled. Aktivnosti policijskih službenika bile su usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima, zbog činjenja naznačenih prekršaja, shodno odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a sankcionirani su počinitelji i drugih prekršaja iz pomenutog zakona.

Prilikom ove akcije kontrolirana su ukupno 353 vozila, dok je na vanredni tehnički pregled upućeno 118 vozila. Tokom akcije, 40 vozila je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti što predstavlja 33,89% neispravnih vozila, u odnosu na broj upućenih vozila na vanredeni tehnički pregled. Zbog utvrđene tehničke neispravnosti u ovoj akciji, izdata su 92 prekršajna naloga. Najčešći utvrđeni tehnički nedostaci su neispravnost kočionog sistema i pneumatika, neispravnost upravljačkog sistema te neispravnost signalizacije.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upozorava sve vozače i sudionike u prometu, da ne stavljaju u promet i pogon vozila koja su tehnički neispravna, kako ne bi ugrozili svoju sigurnost, sigurnost lica koja prevoze i sigurnost drugih sudionika u prometu. Takođe naglašavamo da će se i u narednom periodu, sa ciljem unapređenja postojećeg stanja, provoditi slične akcije u prometu, koje će biti usmjerene na poduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da upravljaju motornim vozilima koja ne zadovoljavaju kriterije tehničke ispravnosti, kako bi se sigurnost odvijanja prometa na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona podigla na što veći nivo.

Slične objave