Analiza Ankete o zadovoljstvu MSP sektora uslugama javnog sektora u 2022.

 Analiza Ankete o zadovoljstvu MSP sektora uslugama javnog sektora u 2022.

Razvojna agencija Žepče već desetu godinu za redom provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu radom javne uprave. Anketiranje je kanal komunikacije privatnog i javnog sektora, na taj način se prikupljaju informacije o stanju i potrebama privrede u općini Žepče, a rezultati ankete predstavljaju smjernice za kreiranje politika koje će biti poticaj za privatni sektor.

Svrha istraživanja je da se ustanovi nivo zadovoljstva privatnog sektora uslugama općinske uprave i ostalim elementima važnim za poslovno okruženje kako bi se, u skladu s nalazima i zaključcima ankete, poduzeli konkretni koraci radi poboljšanja tog okruženja.

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2022

Istraživanje je provedeno u periodu od studenoga/novembra 2022., do siječnja/januara 2023. godine.

Slične objave