AKAZ akreditirao JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK

 AKAZ akreditirao JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) akreditirala je Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona te im je danas dodijelila i Certifikat o ispunjavanju standarda sigurnosti i kvaliteta za rani rast i razvoj djece (RRRD) u FBiH.

Certifikat o akreditaciji Odjela za rano poticanje i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama direktoru te ustanove Nurđehanu Šahinoviću uručio je direktor AKAZ-a Adnan Bilić, koji je podvukao kako je vanjski ocjenjivač naglasio “da je riječ o jednoj od najboljih ustanova”.

  • Ocjenjivač je naglasio i da, kada ste u prostorijama ove ustanove, nemate osjećaj da ste u nekoj javnoj instituciji iz BiH, već na svjetskom nivou – istakao je Bilić.

Proteklih godina, pogotovo u ovom domenu, napomenuo je, veliki je problem bio uopće da se na vrijeme prepoznaju te daju adekvatni ugovori tamo gdje postoji poremećaj, odnosno “gdje je do ranog rasta i razvoja došlo do neke otežavajuće okolnosti”. Zato je, smatra, postojanje ovakvih ustanova jako važno.

  • Svaka institucija u sistemu ima svoju ulogu. Kada govorimo o zdravstvu, nisu sve zdravstvene ustanove bile u prilici, niti su imale financijsku i kadrovsku sposobnost da daju pravovremene odgovore. S druge strane, tamo gdje je socijalna ustanova ni ona nije mogla na adekvatan način dati odgovor. Generalno je ovo pojam, odnosno oblast gdje je inkluzija najvažnija i gdje svi akteri – roditelji, pacijenti, odnosno djeca i institucije sistema, moraju biti uključeni. U ZDK imamo jedinstven primjer gdje je jedan centar ujedno i ustanova koja pokriva cijeli kanton i na ovaj način pomaže i prepoznaje problematiku ranog rasta i razvoja djece – istakao je Bilić.

Centar je, naglasila je Meldina Ugarak, koordinatorica svih poslovnih jedinica te ustanove, certifikat zaslužio nakon devetomjesečne analize kvaliteta rada.

  • Danas je historijski momenat za javnu ustanovu i, generalno, za socijalnu zaštitu. Ušli smo u akreditaciju i dobili priznanje od agencije koja radi akreditaciju zdravstvenih usluga. Ovo je, zaista, sami dokaz da mi radimo i pružamo usluge zdravstvenog karaktera – kazala je Ugarak.

Ona je podsjetila kako su dobrovoljno ušli u proces akreditacije te da je Skupština ZDK već ranije usvojila Elaborat o opravdanosti, odnosno da i ta javna ustanova “treba da uđe u sfere zdravstva i obrazovanja”. Zato, ističe, očekuju da im se i odobri obećani status pa će s tim ciljem u narednom periodu imati sastanke s predstavnicima Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Sve usluge ovog centra, u sklopu kojeg egzistiraju i dnevni centri u Tešnju, Žepču-Maglaju, Visokom i Zenici, besplatne su za korisnike.

  • Dobijanjem ove akreditacije, naše odjeljenje, odnosno ustanova, potvrđuje kvalitetu rada. Samim tim, u daljem radu nameće nam se uloga da stremimo kvalitetnijim i boljim uvjetima rada za naše korisnike, ali i njihove roditelje – kazala je voditeljica Odjeljenja rane intervencije mr. Fata Bećirbašić.

Ona napominje kako bi uvezivanje ministarstava zdravstva, socijalnog rada te odgoja i obrazovanja trebalo osigurati bolje uvjete za korisnike njihovih usluga. Odjeljenje radi s djecom uzrasta od 0-6 godina.

Slične objave