Tags : Certifikat o akreditaciji AKAZ-a

Županija/BiH

AKAZ akreditirao JU Centar za djecu i odrasle s posebnim

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) akreditirala je Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona te im je danas dodijelila i Certifikat o ispunjavanju standarda sigurnosti i kvaliteta za rani rast i razvoj djece (RRRD) u FBiH. Certifikat o akreditaciji Odjela za rano […]Pročitaj više