Znanstvenoistraživački kamp „Matinski vis“ i ove jeseni u potrazi za rijetkom florom i faunom

 Znanstvenoistraživački kamp „Matinski vis“ i ove jeseni u potrazi za rijetkom florom i faunom

S ciljem zaštite prirode i bioraznolikosti jedinstvene turističke destinacije „3 grada, 3 parka prirode“, od 21. do 25.09.2022. godine na Matinskom visu kod Žepča će se održati znanstvenoistraživački kamp koji će okupiti više od 20 studenata i profesora biologije iz cijele Bosne i Hercegovine. Pored edukativne, kamp ima i praktičnu svrhu jer se i ove jeseni nastavlja inventarizacija flore i faune Matinskog visa koji je stanište brojnih rijetkih biljaka, ali i životinjskih vrsta.

Pod vodstvom mentora, studenti će tijekom pet dana imati rijetku priliku izučavati specifičnosti Matinskog visa i vrsta koje su specifične za ovo mjesto. Slična istraživanja provedena su ovog proljeća i ljeta, s ciljem kompletiranja slike prirodnih vrijednosti ovog planinskog vrha kao jednog od tri buduća parka prirode na području Žepča, Maglaja i Zavidovića.

Do sada je na Matinskom visu zabilježeno čak 45 ugroženih biljnih vrsta s Crvene liste flore Federacije Bosne i Hercegovine. Specifično tlo, koje se može naći na ovoj lokaciji pripada bosanskoj serpentinskoj zoni, i dom je ne samo mnogih endemskih vrsta, već i netaknute prirode. Ovo nevjerojatno bogatstvo predstavlja i veliki turistički potencijal zahvaljujući impresivnim sastojinama crnog bora, prelijepim planinskim pejzažima i veličanstvenim panoramskim pogledima. Stoga je jedan od ciljeva kampa promovirati i razvoj održivog turizma koji je baziran na prirodi i njenom očuvanju.

Pored Udruženja studenata biologije u Bosni i Hercegovini, na kampu će sudjelovati i članovi Sportskog i naučno-istraživačkog klub „Atom“ Zavidovići kao i Planinarskog društva Vis Žepče u čijem će domu sudionici i biti smješteni. Znanstvenoistraživački kamp na Matinskom Visu se održava u okviru projekta “3 grada, 3 parka prirode” koji financira Europska unija, a implementiraju Razvojna Agencija Žepče (RAŽ) i Udruženje građana Fojničani Maglaj (UGF).

Projekt je fokusiran na uspostavu i razvoj jedinstvene turističke destinacije na području Žepča, Maglaja i Zavidovića koja se temelji na prirodnim bogatstvima Matinskog Visa, pećine Mokra Megara i Tajana, te materijalnoj i nematerijalnoj kulturno – povijesnoj baštini ovog kraja.

Projekt “3 grada, 3 parka prirode financira se kroz projekt Europske unije „EU4BusinessRecovery“ koji ima za cilj pružanje potpore Bosni i Hercegovini u ublažavanju gospodarskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Vrijedan je 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700 tisuća eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od siječnja 2021. do lipnja 2023. godine.

raž

Slične objave