Žepče:Predstavljena nova turistička ponuda u projektu ‘Tri grada, tri parka prirode’

 Žepče:Predstavljena nova turistička ponuda u projektu ‘Tri grada, tri parka prirode’

U okviru projekta je izrađen dokument strateškog okvira razvoja turističke destinacije na području tri općine/grada – Žepča, Maglaja i Zavidovića, mapirani su i digitalizirani turistički potencijali, izvedeni radovi na unapređenju javne turističke infrastrukture koji su ojačali lokalne kapacitete, pružena je direktna podrška za 15 biznisa koji djeluju u sektoru turizma, organizirani niz treninga i studijska posjeta u cilju jačanja kompetencija osoblja koje radi u sektoru turizma i usko vezanim sektorima, a sve u cilju jačanja turističkog potencijala projektnog područja.

Iako ovaj prostor mnogi doživljavaju kao industrijski ili jednostavno kao tranzitni, bez sadržaja, Žepče, Maglaj i Zavidovići posjeduju iznimna prirodna bogatstva, prekrasne planinske pejzaže i staze, divlje rijeke s vodopadima i dubokim kanjonima, brojne pećine s kilometarskom hodnicima, endemsku floru i faunu te pružaju mogućnosti, od adrenalinskog izazova za mlade do idealnog odredišta za obiteljski odmor.

Rezultati projekta predstavljeni su u Centru poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče.

Navedeni projekt se realizira u projektu Europske unije “COVID-19 Investment Response/EU4Business Recovery”, koji pruža potporu Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

U partnerstvu su ga implementirali Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana „Fojničani“ Maglaj.

Provedene su aktivnosti na uspostavi jedinstvene turističke ponude na području tri grada/općine Žepče, Zavidovići i Maglaj. Ovo područje, iako obiluje mnogim prirodnim ljepotama, kulturno – povijesnim spomenicima i drugim atrakcijama koje imaju veliki potencijal za privlačenje posjetilaca, nažalost nije izgrađeno kao turistička destinacija.

Ovaj projekt prvi put sustavno se bavi razvojem turističke destinacije i turističke ponude te je pilot-akcija koja je pokazala da samo sinergijsko djelovanje svih sudionika, lokalne uprave, pružatelja usluga u svim sferama turizma, nevladinih organizacija i pojedinaca, može polučiti pozitivne rezultate u smislu razvoja turističke destinacije.

Fokus projekta je bio na načelima održivog turizma, posebno u domenu razvoja ruralnog turizma koji stvara balans i nastoji uravnotežiti interese pojedinih sudionika turističke destinacije, stvara ravnotežu i interese iz privatnog i javnog sektora, istovremeno gradeći brend destinacije.

Slične objave