Žepče: U četvrtak 13. sjednica Općinskog vijeća

 Žepče: U četvrtak 13. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak, 28. travnja, 2022. godine, u dvorani OV Žepče s početkom u 10.00 sati, održat će se 13. sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj će vijećnici i vijećnice razmatrati 7. točaka dnevnog reda, a to su:

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Žepče za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu
  2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Dom kulture“ Žepče za 2021. godinu
  3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JP „Komunalno“ Žepče za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu
  4. Izvješće o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) za 2021. godinu
  5. Prijedlog plana upisa učenika za školsku 2022./2023. godinu
  6. Informacija o planu aktivnosti za realizaciju preporuka po „Izvješću o financijskoj reviziji općine Žepče za 2020. godinu“
  7. Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama u 2021. godini

Slične objave