Žepče: Predstavnici BH novinara upriličili radni sastanak sa novinarima iz Žepča, Zavidovića i Maglaja

 Žepče: Predstavnici BH novinara upriličili radni sastanak sa novinarima iz Žepča, Zavidovića i Maglaja

Predstavnici BH novinara jučer su se susreli sa novinarima iz Žepča, Maglaja i Zavidovića kako bi ih upoznali s uslugama besplatne pravne pomoći medijskim profesionalcima u okviru Linije za pomoć novinarima FMHL

Tijekom sastanka prezentirana je i predstavljena FMHL pravnu pomoć novinari/kama i drugim medijskim radnicima/cama koja nudi 7 različitih usluga koje mogu pomoći u zaštiti slobode medija i individualnih prava novinara pred državnim i pravosudnim institucijama.

Na info sastanku u Žepču bilo je riječi i o edukativnim potrebama medijskih profesionalaca u ovoj regiji, te je kroz diskusiju ukazano na poteškoće s kojima se novinari svakodnevno susreću u svom radu. Jedan od njih je da nerijetko zvaničnici podnose tužbe za klevetu protiv novinara/ki čak i u slučajevima kada medij objavi informacije iz policijskih izvora ili drugih javnih organa. Jedan od mapiranih problema novinara na terenu je otežan pristup informacijama u posjedu javnih organa, a ovaj problem je evidentan na širem području BiH.
Uočeno je pogoršanje položaj novinara unutar redakcija, ne samo zbog niskih plaća već i zbog prisutnog mobinga.
Tijekom sastanka nazočni novinari su u cilju što boljeg informiranja izrazili potrebu da osim pravne i profesionalne podrške, novinari/ke trebaju dodatnu edukaciju u oblasti izvještavanja o incidentima s tragičnim posljedicama po život ljudi, maloljetničkoj delinkvenciji, osobama s umanjenim sposobnostima.

Zaključci doneseni na sastanku u Žepču bit će dio tema za buduće edukacije i treninge koje BH Novinari planiraju organizirati u budućem periodu.

Slične objave