Žepče: Održana završna Javna rasprava na Nacrt proračuna Općine Žepče

 Žepče: Održana završna Javna rasprava na Nacrt proračuna Općine Žepče

Općinsko vijeće, na svojoj 18. sjednici održanoj 30.11.2022. godine, donijelo je Zaključak da se prihvata Nacrt budžeta za 2023. godinu. Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta mogu dostaviti Službi za gospodarstvo i finansije Općine Žepče do 12.12.2022. godine.

U četvrtak, 08.11.2022. u sali Općinskog vijeća održana je Javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Žepče, kojoj se odazvao tek mali broj zainteresovanih. Pomoćnik općinskog načelnika Službe za gospodarstvo i finansije, Namik Malčbegović, prisutne je upoznao sa osnovnim informacijama, o procjeni prihoda i primitaka u Nacrtu budžeta Općine Žepče za 2023. godinu. Prihodi planirani za narednu godinu su u iznosu od 11 miliona i 900.000 KM. Kada su u pitanju rashodi, ukupni izdaci budžeta planirani su, također, u iznosu od 11 miliona i 900.000 KM.

Nakon što je otvorena rasprava, direktor JU Centar za socijalni rad Žepče, Nedim Husičić predložio je da se u budžetu za narednu godinu povećaju izdvajanja za ovu ustanovu, koja skrbi o socijalnim kategorijama stanovništva, kao i za povećanje plaća uposlenim u Centru.

Također, s prijedlogom za povećanje izdvajanja sredstava za rad, oglasila se i sekretarka OO Crveni križ Žepče, Barbara Batarilo, koja je ukazala na značaj postojanja i rada organizacije koja je jedinstvena u svijetu, a dosadašnja izdvajanja Općine Žepče, nedostatna su za sve akcije koje se provode na području naše općine.

Predstavnici Udruženja penzionera/umirovljenika općine Žepče, također su nezadovoljni izdvajanjima za rad ovog Udruženja koje je najbrojnije i uglavnom ga čine ugrožene kategorije stanovništva, tj penzioneri sa minimalnim penzijama.

Predsjednik OO SDP Žepče, Elvis Botić, iznio je više amandmana na Nacrt budžeta, od kojih je akcent stavljen na sufinansiranje mjesečnih karata srednjoškolcima koji koriste javni prijevoz, zatim za kupovinu opreme, odnosno pokrivanje grada video nadzorom, transfer za tekuće održavanje i izgradnju novih spomenika od značaja za općinu Žepče, a sve će biti dostavljenoj u pismenoj formi Komisiji za Nacrt budžeta.

Također, ispred preduzeća Prometnik Žepče su apelovali da se u budžet uvrsti stavka za sufinansiranje mjesečnih karata učenicima ili će u protivnom, ovo preduzeće, biti primorano na ukidanje pojedinih linija prijevoza.

Kako je na kraju još jednom naglasio Namik Maličbegović, sve primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta Općine Žepče, moguće je dostaviti u pisanoj formi do 12.12.2022. godine.

D.S.

Slične objave