Žepče: Održana javna rasprava na Nacrt Odluke o srednjoj školi

 Žepče: Održana javna rasprava na Nacrt Odluke o srednjoj školi

U Žepču je u ponedjeljak, 18. listopada, 2021. godine, s početkom u 13,00 sati, u dvorani Općinskog vijeća Žepče održana javna rasprava na Nacrt Odluke o srednjoj školi. Javnoj raspravi su se odazvali, ravnatelji srednjih škola s područja općine Žepče, predstavnica Službe za stručno pedagoški nadzor, manji broj vijećnika OV Žepče zajedno s predsjedavajućim OV Žepče Edinom Šišićem, zamjenikom Ivicom Penićem i tajnicom Ivankom Borovac, a vodio ju je pomoćnik općinskog načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.

Prijedlozi, primjedbe, savjeti i sugestijei prije same javne rasprave su dostavljani u pisanoj formi Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče, koja je zajedno sa Tehničkom službom Vijeća, odgovarajuće pristigle primjedbe već uvrstila u tekst Odluke, a jučer su upućene i dodatne primjedbe koje će također biti uzete u razmatranje.

Između ostalog, jučer je predloženo da se produži rok srednjim školama za dostavu Nastavnog plana i programa, jer je po Nacrtu Odluke taj rok trenutno predviđen do 15. rujna, na što su iz SMŠ Žepče sugerirali da je u pitanju kratak period jer je riječ o obimnom poslu. Bilo je riječi i o rješavanju kadrovskih pitanja, zabrani političkog djelovanja u školama, poštivanju pisama konstitutivnih naroda, rješavanju tehnološkog viška u školama, sastavu i imenovanju školskih odbora, rukovođenju nastavničkim vijećem i naravno o isticanju zastave i intoniranju državne himne na početku školske godine i polugodišta, a navedene prijedloge i sugestije uputili su Adil Gačić ravnatelj SMŠ, Ašir Mehić i vijećnik Elvis Botić.

Najviše rasprave je uzela tema „zastave i himne“ koju su potencirali Mehić i vijećnik Botić koji je najavio da će o tom pitanju kao i drugim prijedlozima SDP-a nastupiti amandmanski prema Općinskom vijeću. Ravnatelj SMŠ Žepče Adil Gačić je rekao da menadžment ove škole nema problema po tom pitanju, te da se državna zastava u njihovoj školi ističe redovito na svim manifestacijama, a da je neupitno i intoniranje himne.

Da podsjetimo, Nacrt Odluke o srednjoj školi našao se na dnevnom redu 7. sjednice OV Žepče koja je održana 28. rujna, 2021. godine, kada je usvojen, uz zaključak da se o istom održi javna rasprava na kojoj će se zainteresirane strane dodatno izjasniti s prijedlozima, izmjenama i dopunama, koje će biti razmotrene i na koncu uvrštene u konačni tekst Odluke o srednjoj školi.

„Sve što bude u funkciji unapređenja odgoja i obrazovanja, svi prijedlozi, savjeti i sugestije će biti razmatrani i uvršteni u tekst Odluke o srednjoj školi“ poručio je na kraju javne rasprave pomoćnik općinskog načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče Ilija Barešić.

Inače, konačni, tj dopunjeni i prečišćeni tekst Nacrta Odluke o srednjoj školi, trebao bi se naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Općinskog vijeća Žepče.

Slične objave