ZDK: Priopćenje s 43. sjednice Skupštine

 ZDK: Priopćenje s 43. sjednice Skupštine

Dana, 22.03.2022. godine održana je 43. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest točaka dnevnog reda.
U okviru prve točke Skupština je razmatrala i prihvatila Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je uputila u javnu raspravu u JU Univerzitet u Zenici i sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona s rokom za provođenje javne rasprave od 15 dana. Zakon predviđa nova rješenja kojima se uređuje sistem, uvjeti i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, financiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.
Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, a potom također u skraćenom postupku, donijela i Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Oba zakona su razmatrana i donesena u skraćenom postupku, jer je riječ o dopunama koje nisu obimne i složene, a radi se o usklađivanju pojedinih odredbi ovih donesenih zakona koje je bilo potrebno učiniti nakon primjene i implementacije novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.
U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Program rada Skupštine za 2022. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Program čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i Informaciono-Dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima.
U nastavku sjednice Skupština je donijela Odluku o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina.
U konačnici sjednice, Skupština je razmatrala i zaključkom prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period siječanj-prosinac 2021. godine.

                                                

Slične objave