Zabilježeno više požara na širem području općine Žepče

 Zabilježeno više požara na širem području općine Žepče

U proteklih nekoliko dana na području općine Žepče Profesionalna vatrogasna jedinica imala je nekoliko intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru. Navedeni požari evidentirani su na području Gornje Golubinje, Brankovića, Želeće, Orahovice, Ljeskovice, Adže, D. Ravne, Globarice, te je opožarena velika površina niskog rastinja i šume – više od 100 duluma.

Ovom prilikom upozoravamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama posebnu pažnju obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pažnje mogu proširiti na šume, stambene i privredne objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzrokovane požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

Apeliramo na građane da posebnu pažnju obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave vatrogascima na broj 123 ili policiji na broj 122.

Posebno podsjećamo na sljedeće:

  • Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od objekata, te u trasama elektroenergetskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima ugrožava šume, ratarske kulture, usjeve, nasade, vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog saobraćaja stvaranjem dimne zavjese.
  • Tijekom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanja suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem uz prisutnost potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz poduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.
  • Tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;
  • Osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti;

Napominjemo:

Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i krivična odgovornost zbog dovođenja u opasnost života i imovine. Napominjemo, da je odredbama Krivičnog zakona FBiH, za izazivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od 1 do 8 godina. Stoga apeliramo na sve mještane naše Općine, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaš mali nemar i nepažnja mogu prouzrokovati štete nesagledivih razmjera, naglasili su iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogasne postrojbe Žepče.

Slične objave