Za opremanje službi civilne zaštite u ZDK planirano 206.000 KM

 Za opremanje službi civilne zaštite u ZDK planirano 206.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu u ovom kantonu, koji je prethodno dobio suglasnost Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ).

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić rekao je da se ovim programom i planom ispunjavaju primarne zadaće KUCZ, a to je opremanje i obučavanje struktura civilne zaštite s ciljem postizanja veće gotovosti i spremnosti civilne zaštite u spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Naveo je da je za opremanje službi civilne zaštite, KŠCZ-a i Operativnog centra planirano 150.000 KM namjenskih i 56.000 KM budžetskih sredstava.

  • Planirana je nabavka lične opreme za Službu za spašavanje na vodi i pod vodom i Službu za spašavanje s visina, a po prvi put smo planirali nabavku uređaja za rano otkrivanje kemijskih ili bioloških akcidenata u firmama i okolini za potrebe Službe za kemijsko-biološku zaštitu – rekao je Aličić, saopćeno je iz Press službe ZDK.
  • fena

Slične objave