Vlada ZDK usvojila Nacrt zakona o visokom obrazovanju i oformila Ured za borbu protiv korupcije

 Vlada ZDK usvojila Nacrt zakona o visokom obrazovanju i oformila Ured za borbu protiv korupcije

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svom današnjem zasjedanju Nacrt zakona o visokom obrazovanju ZDK, koji će biti upućen na usvajanje u Skupštini ZDK.

Postojeći zakon, napomenuo je resorni ministar obrazovanja Spahija Kozlić, već je na neki način “zastario te se pristupilo izradi novog”.

  • Postojeći je zakon usvojen 2009. godine, a u proteklim je godinama pretrpio šest izmjena. Tako da je i sam tekst tehnički takav da, moguće, izaziva određene nedoumice. S druge strane, motiv je i usuglašavanje novog teksta zakona s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Naša je namjera da se ojačaju akademske slobode na Univerzitetu u Zenici – kazao je Kozlić.

Poznato je, napominje, da “postoji niz sudskih presuda” u kojima zaposlenici i nastavno osoblje UNZE-a traže svoja prava putem sudova.

  • Mislim da te stvari treba prevenirati i zakonom, kako bi UNZE-u, budući da je samo jedan univerzitet na području ZDK-a, imao unutar sebe daleko veće akademske slobode i zaštitu nastavnog osoblja u njihovim akademskim pravima- istakao je Kozlić.

Zakon, napominje, predviđa i mogućnost otvaranja privatnih fakulteta i univerziteta, ali, trenutno, postoji samo javni univerzitet u Zenici.

Vlada ZDK je, nakon što je ranije usvojila Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, danas i imenovala Dževada Fejzića za vršioca dužnosti sekretara Ureda.

Fejzić je aktualni predsjednik Tima za borbu protiv korupcije ZDK pa će, u skladu s iskustvom s tih poslova, izraditi sistematizaciju radnih mjesta te sve neophodno za funkcioniranje Ureda, a nakon toga će, najavljuje premijer Mirnes Bašić, biti raspisan konkurs preko Agencije za državnu službu BiH za izbor sekretara Ureda.

  • Prilikom donošenja budžeta za 2022. godinu, planirali smo i sredstva za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije ZDK. To je jedan od naših strateških ciljeva. Kada se vratimo unazad, imali smo Tim za borbu protiv korupcije i Sektor za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK. Formiranjem Ureda, zaposleni pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK će sporazumno prijeći u Ured – najavio je premijer Bašić.

Ured će, dodaje, u punom kapacitetu preuzeti sve obaveze i poslove koje je radio Tim i Sektor za borbu protiv korupcije ZDK.

Slične objave