Vlada ZDK odobrila domovima zdravlja i Općoj bolnici Tešanj 600.000 KM

 Vlada ZDK odobrila domovima zdravlja i Općoj bolnici Tešanj 600.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela je odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 500.000 KM svim domovima zdravlja u ovom kantonu za nabavku medicinske opreme.

Najveći pojedinačni iznos odobren je JU Dom zdravlja Zenica i to 120.700 KM za nabavku transcranialnog doplera (TCD) sa dvije sonde i ultrazvučnog kardiološkog aparata.

Javnoj ustanovi Dom zdravlja Tešanj odobreno je 55.740 KM (sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila), Domu zdravlja Visoko 50.950 KM (sufinanciranje nabavke ultrazvučnog aparata sa konveksnom i ginekološkom sondom), Domu zdravlja Kakanj 48.890 KM (nabavka sedam EKG aparata, aparata za krioterapiju, kardiološke sonde, tri defibrilatora te dvije šprice za ispiranje uha), Domu zdravlja Zavidovići 46.880 KM (nabavka aparata za snimanje zuba, autoklava, sterilizatora i inhalatora), Domu zdravlja Žepče 41.670 KM (nabavka medicinske opreme, inventara, termotehničkih instalacija i sanitarne opreme za novu područnu amulantu u Begovom Hanu), Domu zdravlja Maglaj 34.550 KM (nabavka biokemijskog analizatora, aparata za fizkalnu terapiju BTL 4000 smart i četiri inhalatora).

Domu zdravlja Breza odobreno je 25.350 KM (nabavka aparata Pulmotor Oxilog V 300, CTG Fetal monitora (EDAN), inhalatora za djecu i EKG aparata), Domu zdravlja Olovo 21.170 KM (sufinanciranje nabavke ultrazvučnog aparata za projekat skrining karcinoma dojke kod žena ispod 50 godina), Dom zdravlja Vareš je dobio 19.700 (nabavka stomatološke stolice sa kompresorom za zrak, turbine i kolenjaka za stomatološku stolicu, tri medicinska ležaja za pregled pacijenata u COVID ambulanti, četiri medicinske torbe za intervencije, UPS za frižider za cjepivo i klima uređaja u COVID ambulanti), Dom zdravlja Usora 18.320 (sufinanciranje nabavke ultrazvučnog aparata) i Dom zdravlja Doboj-Jug 16.080 (sufinanciranje nabavke operacionog mikroskopa).

Općoj bolnici Tešanj posebnom odlukom odobreno je 101.900 KM za nabavku anesteziološkog aparata, termokautera za hirurgiju, plazmaterm-aparata za otapanje plazme s najmanje dva mjesta i aparata za laboratoriju Sysmex XN 550, priopćeno je iz Pres-službe ZDK.

Slične objave