Vlada ZDK I USAID potpisali memorandum o razumijevanju za Projekt E-uprave

 Vlada  ZDK I USAID potpisali memorandum o razumijevanju za Projekt E-uprave

zdk.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID) potpisali su memorandum o razumijevanju za Projekt E-uprave.

USAID kroz projekta E-uprave pomaže BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira elektronske uprave s direktivama Europske unije i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima. Da bi se potakla odgovornost i transparentnost, Projekt E-uprave radi na podršci nadležnim institucijama u uspostavi integriranih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u BiH, a koje uključuju i module za unapređenje sistema javnih nabavki u BiH.

Prema memorandumu kojeg je potpisao premijer Mirnes Bašić, a prije toga direktorica USAID-misije u BiH Courtney Chubb, zajednički strateški ciljevi USAID-a i Vlade ZDK-a su unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki, veća odgovornost i integritet ugovornih organa i ponuđača u postupku javnih nabavki, kreiranje bolje i kvalitetnije uprave i približavanje javnih usluga građanima, podizanje kapaciteta i vještina službenika za primjenu centraliziranih javnih nabavki, unapređenje pravnog okvira za javne nabavke, stvaranje preduvjeta za efikasnije trošenje proračunskih sredstava, te unapređenje procedura i postupaka javne uprave u ZDK-u kroz digitalizaciju.

Navodi se da će USAID i Vlada ZDK zajedno raditi na procjenama potreba za digitalizacijom određenih postupaka i procedura organa uprave ovog kantona, kao i potrebnog pravnog okvira za formiranje centralnog nabavnog tijela i primjenu informacionog sistema za centralizirane javne nabavke, za što će osigurati tehničke i operativne kapacitete, procijeniti kapacitete i potrebu za obukama službenika u oblasti javnih nabavki, izraditi plan i organizirati obuke službenika, sagledati potrebe za nabavkom hardvera i softvera za rad centralnog nabavnog tijela te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema za centralizirane javne nabavke.

-Vlada ZDK-a je posvećena stvaranju kvalitetnog pravnog okvira, digitalizaciji javne uprave te jačanju sistema javnih nabavki, koristeći najbolja međunarodna iskustva. Želimo da procedure i postupci javnih nabavki i pružanja građanskih usluga budu maksimalno efikasni i transparentni, a sve ciljem racionalnog i domaćinskog trošenja javnih sredstava te pružanja kvalitetnih usluga našim građanima – rekao je premijer Bašić, nakon potpisivanja memoranduma kojim je predviđeno da planirane aktivnosti budu okončane do 31. ožujka2025. godine.

USAID se obavezao da će izvršiti analizu potreba za uvođenje digitalnih rješenja u postupcima izdavanja građanskih dozvola, kao i mogućnosti digitalizacije drugih postupaka i procedura u skladu s ciljevima projekta E-uprave, analizirati potrebe i provesti edukaciju službenika, sagledati potrebe i izvršiti nabavku softvera te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema.

Vlada ZDK-a se obavezala da će imenovati radni tim za suradnju s projektom E-uprave, pružiti sve relevantne informacije, izraditi pravni okvir za formiranje centralnog nabavnog tijela, sudjelovati u obukama te imenovati tim za testiranje i sudjelovati u testiranju funkcionalnosti sistema za centralizirane javne nabavke, a po potrebi i drugih Informacionih sistema koji se implementiraju kroz ovaj projekt.

Press služba ZDK

Slične objave