Vlada usvojila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, koji će se uskoro naći na Skupštini ZDK

 Vlada usvojila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, koji će se uskoro naći na Skupštini ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila na svom današnjem zasjedanju, sada i u formi prijedloga, Zakon o visokom obrazovanju ZDK, koji bi se uskoro trebao naći i pred zastupnicima Skupštine ZDK.

Skupština je 22. ožujka pomenuti zakon usvojila u formi nacrta, o kojem je provedena i javna rasprava.

– Prihvatili smo značajan broj prijedloga i sugestija iz javne rasprave, koji su inkorporirani u Prijedlog zakona o visokom obrazovanju ZDK. Napravili smo puno poboljšanja, u odnosu na postojeći zakon. U prvom smo redu tekst usuglasili sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, a na ovaj način jačamo akademsku slobodu unutar univerziteta, ali i autonomiju univerziteta. To se vidi po rješenjima kada je u pitanju izbor rukovodećih ljudi na Univerzitetu u Zenici – istakao je resorni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Spahija Kozlić.

Podvlači kako suglasnost Vlade ZDK više neće biti potrebna za potvrdu izbora rektora i prorektora, niti za Statut Univerziteta u Zenici.

– U cilju sprečavanja bilo kakvih, mogućih koruptivnih radnji, reducirali smo broj rukovodećih funkcija koje smo smanjili na maksimalno dvije. Reducirali smo i članstvo u naučno-nastavnim vijećima, jer su primijećena određena odstupanja od zakona. Kada je u pitanju umirovljenje, taj smo problem riješili na način da smo odredili starosnu dob tako da nastavnik može ostati do 70. godine života – kazao je Kozlić.

Uvedena je i mogućnost dualnog obrazovanja, elektronskog indeksa te “rješavanja određenih situacija u vezi s mogućim vanrednim okolnostima”, kao što je nedavno bila situacija zbog pandemije koronavirusa, kada je mijenjan zakon da bi se uvela mogućnost odvijanja on-line nastave.

– To su rješenja koja su, po mom mišljenju, izuzetno dobra i bitna za razvoj UNZE-a i visokog obrazovanja na području ZDK – kazao je Kozlić.

Jedan od prijedloga koji je prihvaćen, a koji je iskristaliziran kroz javnu raspravu, je i da za usvajanje Statuta UNZE-a ne treba suglasnost Vlade ZDK niti “pozitivno mišljenje Upravnog odbora UNZE-a”.

– Ostavili smo mišljenje, bez obzira što je mišljenje vrlo širok pojam u svemu ovome. Prihvatili smo i zahtjev Unije studenata UNZE-a, u smislu da se ne reduciraju njihova prava kao članova Senata UNZE-a. Prvobitno smo bili predvidjeli da njihova prava budu reducirana u dijelovima akademskih kompetencija, jer, primjerice, pitanje je da li student, na adekvatan način, može zauzeti stav po pitanju, recimo, izbora u zvanje redovnog profesora ili podobnosti teme doktorske disertacije – napominje Kozlić.

Međutim, prihvaćen je prijedlog da se ne reduciraju prava studenata, jer bi to “možda moglo izazvati pitanje diskriminacije”. Zakonom je predviđeno da maksimalan broj studenata – članova Senata UNZE-a bude do 20 posto sastava tog tijela.

Slične objave