Vlada FBiH: Za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima 105 milijuna KM

 Vlada FBiH: Za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima 105 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju preraspodjele sredstava predviđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu iz Fonda za stabilizaciju privrede, u iznosu od 105.000.000 KM, na razdjele federalnih ministarstva energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razvoja, poduzetništva i obrta.

Za ovaj iznos povećavaju se pozicije za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 30.000.000 KM, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (poticaji za poljoprivredu) za 15.000.000 KM i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 60.000.000 KM.

Odluka je donesena u skladu sa zaključkom Federalne vlade od 9.9.2021. kojom su ova tri ministarstva bila zadužena da Federalnom ministarstvu financija podnesu zahtjev za preraspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 105.000.000 KM.

Vlada je , također, usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 30.000.000 KM.

Cilj Programa je očuvanje radnih mjesta kroz osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za prevladavanje izvanrednih okolnosti koje je izazvala pandemija COVID-19, u skladu s općim i specifičnim kriterijima.

Ova sredstva su grant sredstva Federalnog ministarstva i bit će dodjeljivana na osnovu raspisanog javnog poziva.

Program uređuje uvjete za ostvarivanje financijske pomoći privrednim društvima u Federaciji BiH u okolnostima pandemije, način njihovog osiguranja, namjenu i postupak dodjele, opće i specifične uvjete za dodjelu, korisnike, kao i nadzor nad utroškom financijskih sredstava i način izvještavanja

Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije će Program i Odluku o njegovom usvajanju objaviti na svojoj web stranici, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Fena

Slične objave