Uskoro 8. Gospodarski forum općine Žepče

 Uskoro 8. Gospodarski forum općine Žepče

Razvojna agencija Žepče organizator je 8. Gospodarskog foruma općine Žepče koji u fokusu
ima inovativnost u drvoprerađivačkom sektoru u Bosni i Hercegovini, kroz zajednički slogan
„WOOD IS GOOD“, a održat će se 15.listopada/oktobra 2021. god u općini Žepče.


Partneri 8. Gospodarskog foruma općine Žepče su: Grad Široki Brijeg, Vanjskotrgovinska
komora BiH, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka, Centar
kompetencija Vukovarsko-srijemske županije. Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Portal Klix i Radio Žepče. Pokrovitelj 8. Gospodarskog foruma je općina Žepče.


Na 8. Gospodarskog forumu općine Žepče govorit će se o temama: „Tradicionalne industrije i
digitalno doba-primjer drvoprerade“ i „Što nam nosi umrežavanje u sektoru drvoprerade?“.


Cilj tematskog dijela je istaći nove inovativne proizvode iz sektora drvoprerade, prezentirati
uspješne priče bh. poduzetnika, i predstaviti digitalizaciju kao razvojnu šansu za drvni sektor u
Bosni i Hercegovini.


Predstavit će se kompanije „Aurora plus“ d.o.o. Teslić s konceptom „Strong as wood“ fitnes
opreme na bazi drveta, i Vedran Miletić „Barrell Land“ kao inovativni turistički koncept na
Blidinju, kompanija „Prlić“ d.o.o. Žepče i „Šiška“ d.o.o. Štitar iz Republike Hrvatske.


Prezentaciju rada u području istraživanja i inovacija u sektoru drvoprerade imat će Ustanova za
stručno obrazovanje odraslih iz Banja Luke i Razvojna agencija Gradiška koja je osnovala
Centar za istraživanje i razvoj drvo-prerađivačke industrije grada Gradiške.


O umrežavanju kao šansi za brže rješavanje prepreka u poslovanju govorit će predstavnici
Europske mreže regija za održivo korištenje šumske sirovine ROSEWOOD 4.0.,
Vanjskotrgovinska komora BiH-Asocijacija drvne industrije i šumarstva, Drvni klaster
Hercegovina, Unija poslodavaca Crne Gore, i Federalno ministarstvo obrta, razvoja i
poduzetništva.


U sklopu 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče organizirati će se poslovni susreti
drvoprerađivača iz BiH, Hrvatske i Crne Gore.


Rad 8. Gospodarskog foruma općine Žepče moći će se pratiti putem livestreama na YouTube
kanalu Razvojne agencije Žepče te Facebook stranicama Razvojne agencije Žepče i Radio
Žepča

Slične objave