Upozorenje na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

 Upozorenje na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

Iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogasne postrojbe općine Žepče dobili smo priopćenje koje prenosimo u cjelosti:

Budući da s toplijim danima dolazi vrijeme kada mještani naše Općine počinju s čišćenjem svojih poljoprivrednih površina od korova, ili slobodno vrijeme provode u prirodi često lože vatru, a imajući u vidu da je već evidentiran veliki broj požara na otvorenim prostorima, upozoravamo na sljedeće:

  • Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od objekata, te u trasama elektroenergetskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih tvari, i širenje dima ugrožava šume, ratarske kulture, nasade, vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.
  • Tijekom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanja suhe trave, korova, rastinja, i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre, i kontroliranim spaljivanjem uz prisustvo potrebnog broja sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz poduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru
  • Tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;
  • Osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti;
  • U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123 ili policiju na tel. broj 122.

Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i krivična odgovornost zbog dovođenja u opasnost života i imovine. Napominjemo, da je odredbama Krivičnog zakona FBiH, za izazivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od 1 do 8 godina. Stoga apeliramo na sve mještane naše Općine, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaš mali nemar, i nepažnja mogu prouzrokovati štete nesagledivih razmjera!

Slične objave