UNZE u prvom upisnom roku primio 752 prijave budućih brucoša

 UNZE u prvom upisnom roku primio 752 prijave budućih brucoša

Univerzitet u Zenici koji je za upis u prvu godinu I ciklusa studija na svojih osam fakulteta bio raspisao natječaj za 995 mjesta, nakon prvog upisnog roka zaprimio je ukupno 752 prijave kandidata za upis – potvrdio je Feni prorektor za nastavu i studentska pitanja UNZE-a prof. dr. Enes Bikić.

Napominje kako je prvi upisni rok trajao od 20. lipnja do 1. srpnja, ali da će konačne podatke o broju upisanih nakon prvog roka imati tek poslije 22. srpnja, do kada traje upisni period prijavljenih kandidata za prvu godinu prvog ciklusa studija na UNZE-u.

Samo će za odsjek Tjelesni odgoj i sport na Filozofskom fakultetu, koji će ove godine upisati prve studente, rok za upis u prvom roku biti pomjeren do 29. srpnja, jer je natječaj za taj studijski program raspisan naknadno te su se prijave primale od 4. srpnja, a rok za prijave ističe upravo danas.

– Na pojedinim fakultetima ima određeni broj nepopunjenih mjesta. Sa zadovoljstvom se može kazati da je prvi upisni rok prošao sa uspjehom, da će predviđeni plan upisa studenata u prvu godinu na UNZE-a u najvećem dijelu biti i ispunjen. Kao i u dosadašnjim godinama, najveći interes je za studiranje na Medicinskom i Politehničkom fakultetu. Tako je na Medicinskom fakultetu broj prijavljenih kandidata daleko premašio plan upisa studenata u prvu godinu na prvom ciklusu. Nadamo se da će kandidati koji se ne upišu na taj fakultet pokazati povjerenje i upisati na neki drugi od naših fakulteta – ističe prorektor Bikić.

Natječaj za drugi upisni rok bit će raspisan 29. kolovoza, a prijave će se primati u periodu od 30. kolovoza do 16. rujna.

Nakon prvog upisnog roka, Metalurško-tehnološki fakultet koji je planirao upisati 80 studenata, zaprimio je prijave od 50 kandidata; Mašinski fakultet je planirao upisati 130 studenata, a prijavilo se 55 kandidata; Filozofski fakultet planira upisati 130 studenata, a prijavilo se 85 kandidata; Ekonomski fakultet planira upisati 150 studenata, a prijavio se 101 kandidat; Pravni fakultet planira upisati 100 studenata, a prijavilo se 67 kandidata; Medicinski fakultet je planirao upisati 90 studenata, a prijavilo se 162 kandidata; Politehnički fakultet planira upisati 150 studenata, a prijavljen je 151 kandidat te za upis na Islamsko pedagoški fakultet, na kojem ima 165 mjesta, u prvom je upisnom roku prijavljen 81 kandidat.

Slične objave