U Žepču započela izrada strategije razvoja destinacijskog turizma

 U Žepču započela izrada strategije razvoja destinacijskog turizma

Krajem proteklog tjedna u Žepču je održan pripremni sastanak za izradu strategije razvoja destinacijskog turizma, kao dio projekta „Tri grada, tri parka prirode”, koji provode Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i UG Fojničani Maglaj (UGF), a sufinanciraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka.

Razvoj strateškog dokumenta odnosi se na općine Žepče, Zavidovići i Maglaj, za koje će se donijeti jasne smjernice na koji način će teći razvoj destinacijskog turizma u ovim gradovima.

Sastanak je bio prilika da angažirani vanjski konzultant, profesor Almir Peštek, prvenstveno s korisnicima projekta iz privatnog sektora i predstavnicima navedenih općina porazgovara o procesu izrade strateškog dokumenta.

U narednom periodu Razvojna agencija Žepče i UG Fojničani će organizirati fokus grupe za izradu strateškog dokumenta gdje će biti uključeni različiti stakeholderi iz svih sfera društvenog života, čije aktivnosti mogu postati dio zajedničke turističke ponude.

Fokus grupe će biti prilika da svi zainteresirani iznesu svoje ideje i vizije koje će doprinijeti razvoju destinacijskog turizma. Informacije o održavanju fokus grupa će biti pravovremeno dostavljene na adrese stakeholdera, kao i na web stranicama projektnih partnera (www.razepce.com, https://www.ugf.ba).

Projekt „Tri grada, tri parka prirode“ je fokusiran na uspostavu i razvoj jedinstvene turističke destinacije na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići koja se temelji na prirodnim bogatstvima, Matinskog Visa, pećine Mokra Megara i Tajana, te materijalnoj i nematerijalnoj kulturno – povijesnoj baštini.

EU4BusinessRecovery je projekt Europske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Projekt je vrijedan 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od siječnja 2021. do lipnja 2023. godine.

Više informacija o EU4BusinessRecovery projektu na www.eu4business.ba.

Slične objave