U Žepču upriličena edukacija za novinare  na temu “O IPA konkretno”  

 U Žepču upriličena edukacija za novinare  na temu “O IPA konkretno”  

Direkcija za europske integracije uz podršku Razvojne agencije Žepče u četvrtak, 19. svibnja 2022. godine u Centru poslovnih kompetencija u Žepču upriličila je edukaciju za novinare pod nazivom  „O IPA konkretno“.

Novinari iz bh. redakcija upoznali su se s radom Razvojne agencija Žepče i kompanijom Saga d.o.o. Žepče te imali priliku kroz prezentacije čuti iz prve ruke iskustva korisnika financijske pomoći EU.

Podsjećamo, Razvojna agencija Žepče je u okviru prekograničnog programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. kroz projekt „competenceNET“ rekonstruirala i opremila staru zgradu osnovne škole te u njoj osnovala Centar poslovnih kompetencija u Žepču. U okviru Centra su uspostavljeni tekstilni HUB u sklopu CreativeWear Plus projekta i Demonstrativno edukativno polje u sklopu „centrikomNET“ projekta o čemu su nazočni imali priliku čuti kroz prezentacije tima RAŽ-a.

Poduzeće Saga d.o.o. kao korisnik EU4Business sredstava nabavila je modernu sofisticiranu opremu koja će služiti za unapređenje proizvodnje i doprinijeti kvaliteti proizvoda o čemu je govorio direktor Ivica Đuzel. On se osvrnuo  na izazove s kojima je bio suočen tijekom apliciranja i realizacije projekta. Đuzel se zahvalio na potpori i prilici da sudjeluje u ovom programu koji će doprinijeti razvoju drvnog sektora u Žepču, a kroz opremu i provedene edukacije posebno kvaliteti  proizvodnog programa i samog finalnog proizvoda.

Na početku ovog edukativnog događaja nazočnima se ispred Direkcija za europske integracije obratila Maja Rimac – Bjelobrk, pomoćnica direktora DEI koja se zahvalila općini Žepče na domaćinstvu a  Razvojnoj agenciji Žepče i kompaniji Saga d.o.o. na iskustvu koje su podijelili  kao korisnici financijske pomoći. Posebice se zahvalila nazočnim novinarima na  kontinuiranom praćenju rada Direkcije za europske integracije.

U svom obraćanju načelnik Mato Zovko zaželio je dobrodošlicu u Žepče te na odabiru Razvojne agencije Žepče da prezentira temu korištenja sredstava EU. Načelnik je nazočne novinare i predstavnike Direkcije za europske integracije upoznao sa stanjem općine Žepče od 90-tih do današnjih dana i sa svim izazovima s kojima je općina bila suočena. Od razaranja, devastirane infrastrukture, dvojnim institucijama, procesom integracije i današnjeg ozračja koji je plod uspješnog rada, razgovora i međusobnog uvažavanja.

“Danas uspješno funkcioniramo kao jedna lokalna samouprava. U najvećim izazovima razmišljali smo kako  ljudima osigurati da žive i rade u Žepču. Mi smo 1997 godine  formirali prvu  poslovnu  zonu u Žepču.  S obzirom na naš skroman Proračun mi smo se morali okrenuti prema međunarodnim organizacijama i vladama  kao  i EU kako bi osigurali financiranje važnih projekata za  razvoj i unapređenje infrastrukture u Žepču.

U tom cilju smo osnovali Razvojnu agenciju Žepče koja je u svom desetogodišnjem radu osigurala mnogobrojne razvojne projekte, a sve  u cilju boljeg života svih sugrađana naše općine. Od jedne nerazvijene općine mi smo danas ovdje da vam prezentiramo svoja iskustva  kako smo svojim radom i znanjem realizirali sredstva programa EU“, istaknuo je načelnik Zovko i podsjetio da  je Općina Žepče  do sada je realizirala tri projekta prekogranične suradnje čiji je implementator Razvojna agencija Žepče pohvalivši zalaganja svih uposlenih ove instutucije na čelu s direktoricom Janko.

O tome što je IPA, koja je uloga institucija u planiranju i programiranju, posebnostima državnog programa pomoći i programa teritorijalne suradnje, govorile su Nevena Marilović,   Marina Kavaz –Siručić i Mersiha Delić,stručne savjetnice, DEI.

Jugoslav Sarajlić i Marijana Tomić ispred Razvojne agencije Žepče kao korisnika INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020 i Interreg MED 2014-2020 programa prezentirali su projekte „centrikomNET“ i „CreativeWear Plus“ u okviru kojih su uspostavljeni Demonstrativno – pokazno polje i Tekstilni HUB koji su prvi takve vrste u BiH za prijenos znanja i novih tehnologija u poljoprivredi i drugim granama gospodarstva.

Važnost i ciljeve novo uspostavljenog tekstilnog HUB-a prezentirala je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko istaknuvši glavne rezultate koji su polučeni između ostalog: Tekstilni hub Žepče okuplja kompanije, obrte, kreativce iz tekstilne industrije i modne dizajnere oko stvaranja novih vrijednosti u dizajnu tekstila i njihova primjena u tekstilnoj i odjevnoj industriji u BiH, te omogućuje  prijenos novih znanja i iskustava tekstilnih kompanija iz EU prema kompanijama u BiH  kroz organizaciju transnacionalnih  radionica koje će se nastaviti i nakon provođenja projekta.

Tijekom radionice sudionici su imali priliku obići Demonstrativno edukacijsko polje koje je kao takvo prvo u BiH, služi za prijenos znanja i novih tehnologija u poljoprivredi.

 Od ideje do realizacije, mogućnostima, opremom koju posjeduje i svrhom korištenja prezentirale su Marjana Zovko i Tea Samardžić Memčić istaknuvši višestruki značaj oglednog dobra koje će služiti za edukaciju voćarima u Žepču pri povećanju prinosa i adekvatnog korištenja zaštitnih sredstava, te kao poligon za edukaciju studenata i učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Žepče gdje će moći izvoditi praktičnu nastavu u jednom potpuno uređenom voćnjaku koji odgovara svim standardima uspješnog uzgoja sa svom pripadajućom zaštitnom opremom.

Korisnik sredstava EU4Business poduzeće Saga d.o.o. Žepče je za potrebe unaprjeđenja poslovanja, same modernizacije i kvalitete proizvoda osigurala nabavku šesto-osni CNC strojeve koje su sudionici radionice imali priliku vidjeti te se upoznati s  njihovom primjenom u proizvodnom pogonu prilikom posjete ovom poduzeću.

Radionica u Žepču bila je  prilika da se novinari, kroz vidljive rezultate projekata, upoznaju s koristima koju stanovnici, poslovna i lokalna zajednica u BiH  imaju od financijske pomoći EU.

Slične objave