U Žepču upriličen Okrugli stol u okviru projekta centrikomNET: Mehanizmi i alati za povećanje konkurentnosti sektora voćarstva u ZDŽ

 U Žepču upriličen Okrugli stol u okviru projekta centrikomNET: Mehanizmi i alati za povećanje konkurentnosti sektora voćarstva u ZDŽ

U organizaciji Razvojne agencije Žepče održan okrugli stol na temu „Voćarstvo u ZDŽ – mehanizmi i alati za povećanje konkurentnosti“. U radu okruglog stola sudjelovali su pomoćnik ministra Josip Jukić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Enes Kurtović, savjetnik za savjetodavne usluge u projektu EU4AGRI, Halil Omanović direktor Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, predstavnici poljoprivrednih udruženja i zadruga s područja Žepča i Zavidovića kao i brojni voditelji poljoprivrednih obrta.
Okruglim stolom moderirao je doc.dr. Alen Mujčinović, profesor na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji je u uvodnom predavanju govorio o trenutnom, stanju i izazovima za ukupni razvoj poljoprivrednog sektora u BiH, kao i svjetskim trendovima u razvoju voćarstva u BiH.

Na samom početku događaja direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko u svom govoru naglasila je važnost i neophodnost iznalaženja sustavnih institucionalnih rješenja koja će doprinijeti jačanju sektora poljoprivrede u svim dijelovima BiH, posebice u domenu savjetodavnih usluga, digitalizacija i uvođenja IT rješenja u poljoprivredi, edukacija i drugih vrsta soft podrške koje će pomoći poljoprivrednim proizvođačima da proizvode kvalitetne i sofisticirane proizvode i da prate trendove na tržištu.

Marijana Zovko, menadžerica za poljoprivredni razvoj, prezentirala je projekt centrikomNET s posebnim naglaskom na demonstrativno edukativno polje – DEP koje je uspostavljeno u okviru Centra poslovnih kompetencija RAŽ. Tijekom prezentacije Zovko je istaknula da je DEP uspostavljen na površini od 0,3 ha i da sadrži voćne vrste koje su najzatupljenije na području općine Žepče i za kojima je iskazana potreba za savjetodavnim uslugama od strane poljoprivrednih proizvođača. Sadrži ukupno 16 voćnih vrsta s oko 120 različitih sorti. Voćnjak posjeduje kompletnu infrastrukturu sa sustavom za navodnjavanje, protugradnim mrežama, antifrost sustavom, agrometeorološkim stanicama kao i mehanizaciju i opremu za održavanje. U okviru projekta su nabavljene i 4 agrometeorološke stanice koje će biti postavljene na četiri različite lokacije na području općine Žepče i omogućit će uspostavu prognostičkog sustava za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

“Osnovni cilj ovakve vrste savjetodavnih usluga je da poljoprivrednim proizvođačima osiguramo relevantne informacije i savjetodavnu podršku pomoću kojih će oni na datoj lokaciji, u određenim uvjetima proizvodnje, korištenjem optimalnim mjera zaštite i gnojidbe, minimalnom, ciljanom i planskom upotrebom pesticida, odabirom najboljih vrsta i sorti pogodnih za određeno područje ostvariti maksimalan prinos i kvalitetu proizvoda, kako bi ih kao takve mogli plasirati na tržište kao konkurentan proizvod i za njih dobiti dobru cijenu otkupa.
Davanje preporuka također ima za cilj ima primjenu ciljanog korištenja pesticida na projektnom području te posljedično zaštitu okoliša. Osim toga plan je ojačati kapacitete pružatelja usluga unutar sektora kao i podići svijest među poljoprivrednicima o prednostima održive poljoprivredne proizvodnje“, istaknula je Zovko i podsjetila da će ovaj ogledni voćnjak biti na raspolaganju svim poljoprivrednicima, posebice zadrugama, udruženjima, obrazovnim institucijama s akcentom na suradnju s KŠC Don Bosco Žepče koju u okviru TOŠ ima i odjel agroturističkog smjera koji na ovom mjestu mogu realizirati dio praktične nastave“, naglasila je Zovko.

U nastavku govorio je pomoćnik ministra Josip Jukić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji se osvrnuo na programe potpora ovog ministarstva, a koji se odnose na direktna plaćanja u poljoprivredi kao i programe za investiranje u podizanje višegodišnjih zasada, subvencije za investicije u poljoprivrednu infrastrukturu i mehanizaciju, s posebnim naglaskom na davanje dodatnih sredstva za mlade poljoprivrednike i žene koje su nositelji poljoprivrednih djelatnosti.

Enes Kurtović s prisutnima je podijelio informacije o dostupnim grant sredstvima za sektor poljoprivrede, u okviru međunarodnog projekta EU4AGRI, koji je primarno financiran sredstvima Europske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projekta je 20 milijuna eura, uz zajedničko sufinanciranje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češke razvojne agencije (CzDA).

Direktor Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Halil Omanović predstavio je podršku koja se pruža malim farmerima u okviru projekta IFAD VIII. Detaljno je predstavio aktivnosti i mehanizme učešća u ovom projektu, te posebno naglasio da je bit ovog projekta male siromašne farmere, kroz uvezivanje u lance vrijednosti i podršku osigurati njihov razvoj i komercijalizaciju njihovih proizvodnji.

Na okruglom stolu, prezentacijama i diskusijom identificirani su brojni izazovi s kojima se susreće poljoprivredno-prehrambeni sektor, te specifično proizvođači na području ZDŽ, a samo neki od najvažnije istaknutih su: nedostatak i nekonzistentnost budžetskih izdvajanja, nedostatak savjetodavnih usluga, nedostatak informacija, najboljih praksi, tehničkih i tehnoloških rješenja u voćarstvu i sl. Pored toga, na okruglom stolu identificirane su i prilike koje poljoprivredni proizvođači, prerađivači i ostali akteri u sektoru mogu koristiti, poput lokalnih programa poticaja (npr. direktnih plaćanja ili programa podrške ruralnom razvoju), internacionalnih (npr. IFAD projekata ili projekata EU4Agri), te novih trendova, novih i inovativnih koncepata poslovanja (npr. „uberi svoje voće“ – pick your own fruit) koji treba da osiguraju povoljniji položaj poljoprivrednih proizvođača.

Kao rezultat diskusije, različitih aktera u sektoru poput poljoprivrednih proizvođača, predstavnika udruženja poljoprivrednih proizvođača, resornih ministarstava, internacionalnih agencija koje djeluju u sektoru, akademskog sektora dio identificiranih zaključaka i preporuka:

-Potaknuti komunikaciju između aktera tako da budu organizirani češće sastanci (npr. info dani) na kojima će proizvođači imati priliku dobiti informacije „iz prve ruke“, razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse, a organizatori ovakvih skupova mogu biti razvojne agencije, udruženja poljoprivrednih proizvođača i sl.;
-Financijski podržati rad demonstrativno-edukativnih poligona kako bi se osigurala dugoročna održivost ovog koncepta, a kako bi se omogućilo proizvođačima pristup novim tehnikama i tehnologijama koje trebaju rezultirati unapređenjem proizvodnje odnosno razvoju održive i konkurentnije voćarske proizvodnje;
-Usmjeriti programe podrške na potporu ruralnog razvoja, poticanje kapitalnih ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, preradu i kreiranje proizvoda s dodatnom vrijednošću, modernizirati proizvodnju, jačati infrastrukturu navodnjavanja, te poticati digitalizaciju u poljoprivredi;
-Jačati tehničke i tehnološke vještine poljoprivrednih proizvođača kako bi preuzeli inicijativu i imali snažniju pregovaračku moć;
-Inicirati suaradnju sa školama, vrtićima, obdaništima, bolnicama, obrazovnim institucijama ali i osigurati financijska sredstva od strane resornih ministarstava kako bi se potakli inovativni programi poput edukacije učenika u voćnjaku, o značaju hrane, zaštiti okoliša, programi isporuke lokalno proizvedene hrane školama, vrtićima, bolnicama;

Projekt „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ u prijevodu „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“ implementira vodeći partner Općina Stari Jankovci s partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.
Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Razvojne agencije Žepče i projektnih partnera te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

vl

Slične objave