U Žepču predstavljen Vodič za prijavu korupcije

 U Žepču predstavljen Vodič za prijavu korupcije

Današnja aktivnost  prezentacije i podjele Vodiča građanima je dio projekta „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru“ kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz potporu Vlade Ujedinjenog  Kraljevstva.

 Općina Žepče je u prethodnom periodu radila na unapređenju mehanizama dobrog upravljanja te na uspostavljanju mehanizama prijave korupcije i    jedna od 12 jedinica lokalne samouprave koja sudjeluje u ovome projektu.

“Općinski načelnik usvojio je Uputstvo o postupanju  po prijavama korupcije koje definira načine na koji građani mogu prijaviti korupciju, što bi prijava trebala da sadrži i na koji način općinska uprava postupa po prijavi korupcije.

Cilj ovoga projekta je ojačati mehanizme dobrog upravljanja, te ojačati povjerenje građana”, istaknula je za Radio Žepče konzultantica Milena Mastalo ispred UNDP,  implementatora projekta.

Građani će sve eventualne koruptivne radnje moći prijaviti na četiri načina: putem redovne adrese, Stjepana Radića 2, putem e-mal : adrese prijavikorupciju@opcina-zepce.com, u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama općinske uprave i usmeno davanjem zapisnika kod ovlaštenog službenika za prijem prijava korupcije u općini Žepče.

Slične objave