U Žepču održana završna konferencija projekta „centrikomNET“

 U Žepču održana završna konferencija projekta „centrikomNET“

Razvojna agencija Žepče je danas upriličila završnu konferencija projekta  „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža“ – centrikomNet, a koja je održana u prostorijama Centra poslovnih kompetencija u Bistrici.

Vodeći implementator projekta centrikomNET je Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (CEKOM) iz Vukovarsko-srijemske županije čiji su predstavnici danas boravili u Žepču.

Dragan Suadrević načelnik općine Stari Jankovci je kazao da je najveći benefit ovog projekta razvoj ljudskih potencijala unutar svih projektnih partnera, a isto je potvrdio i načelnik općine Žepče Mato Zovko kazavši „Sad smo se centrirali na regionalnoj mapi da budemo jedini u BiH koji će pripremati radnu snagu za naše gospodarstvo, prije svega iz drvne industrije, tekstilne industrije, poljoprivrede i turizma u ovisnosti što je tko od projektnih partnera predložio kroz projekt.“

Kroz centrikomNET svi projektni partneri su bili profilirani za određenu oblast ili sektor, tako je fokus općine Žepče bio usmjeren na poljoprivredu kroz voćarstvo i proizvodnju hrane, te su osim praktičnog djela na tu tematiku bile organizirane i razne radionice i predavanja.

Cilj nam je bio da naglasimo važnost proizvodnje hrane, te da voćarstvo podignemo na jedan veći nivo s obzirom  na tradiciju koju u Žepču imamo vezanu uz voćarstvo. Radili smo i na povezivanju poljoprivrede s okolišem što planiramo potencirati i u narednom periodu, a svakako nam je cilj raditi na stvaranju održive poljoprivrede koja je budućnost i koja podrazumijeva obrazovanje, nove kapacitete, nove mašine i opremu koja treba da unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju i nadomjesti nedostatak radne snage ,,,, kazala je direktorica RAŽ Branka Janko

Inače, projekt centrikomNET je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Trajanje projekta je 24 mjeseca (01.08.2020.-31.07.2022.), a ukupan proračun je 659.563,58 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Implementacijom ovog projekta pridonijet će se rješavanju problema niske razine konkurentnosti i općenito nepovoljnog poslovnog okruženja

Projekt centrikomNET, usmjeren je na rješavanje izazova niske konkurentnosti te općenito nepovoljnog poslovnog okruženja, nedostatka kvalificirane radne snage, relevantnih kompetencija u dizajnu proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programa obuke za nezaposlene tvrtke i uspostavljanje modela transnacionalnog umrežavanja.

Glavni cilj projekta je ojačati organizacije za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Slične objave