U Žepču održana 17. sjednica OV Žepče, usvojene nove cijene grijanja i odvoza komunalnog otpada, grijanje skuplje za 30%, a odvoz smeća za 20%

 U Žepču održana 17. sjednica OV Žepče, usvojene nove cijene grijanja i odvoza komunalnog otpada, grijanje skuplje za 30%, a odvoz smeća za 20%

U Žepču je danas u dvorani OV Žepče, održana 17. redovita sjednica Općinskog vijeća na kojoj su usvojeni Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za povećanje cijena usluga grijanja, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Iako je povećanje cijena uvijek nepopularan potez, s obzirom na turbulencije i enormna povećanja cijena energenata na tržištu kojima svakodnevno svjedočimo, Općinsko vijeće Žepče je danas usvojilo prethodne prijedloge dostavljene od strane JP „Komunalno“ Žepče.

„Gledano u odnosu na prošlu 2021. godinu, ugalj je u ovoj godini poskupio za 74%, a o gorivu da i ne govorimo „ rekao je direktor Komunalnog Mirko Šumić navodeći izračun prema kojem je trošak poduzeća za grijanje i odvoz komunalnog otpada u ovoj godini veći za 334.000 KM.

Prema danas usvojenim prijedlozima Odluka, nove cijene grijanja za stanove i stambene prostore, bit će povećane za 30%, tako da će za obračun po m²  bez PDV-a od 15. listopada 2022., korisnici plaćati iznos od 3,25 KM, a za korisnike poslovnih prostora, za sve javne i društvene ustanove, cijena se povećava za 35%, pa će u obračunu po m² bez PDV-a cijena iznositi 6,31 KM.

Kada je u pitanju cijena usluga odvoza otpada za domaćinstva, ona je danas povećana za 20% tako da će domaćinstava sa jednim ili dva člana mjesečno plaćati 7,20 KM, sa tri ili četiri člana 9,60 KM, domaćinstava sa pet ili više članova po novom obračunu će plaćati 12 KM mjesečno. Za povremeno nenaseljene kuće i stanove obračunavat će se minimalna naknada u iznosu od 4,80 KM, dok će vlasnici vikendica plaćati iznos od 2,40 KM.
Prema danas usvojenoj odluci, definirano je da dva ili više domaćinstava koja žive u istom stambenom objektu plaćaju naknadu odvojeno u skladu s brojem članova, dok će domaćinstva s jednim ili dva člana, a koji žive od jedne minimalne mirovine, mjesečno plaćati iznos od 6,20 KM. Obitelji sa četvero ili više djece za ovu uslugu će plaćati 9 KM mjesečno, dok će razliku za ove socijalne kategorije subvencijonirati Općina Žepče.
Kada su u pitanju poduzeća i poslovne radnje, oni će za zbrinjavanje komunalnog otpada plaćati iznos od 0,72 KM po m ², javne ustanove 0,60 KM po m², a obrazovne i zdravstvene ustanove, te humanitarne organizacije i vjerske zajednice iznos od 0,42 KM po m².


Općinsko vijeće je danas usvojilo i Odluku o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem, kojom se stavlja van snage ranija Odluka kojom je bilo zabranjeno korisnicima gradskog grijanja u stambenim zgradama da se privremeno ili trajno isključe, tj odjave iz sustava grijanja tako da će ubuduće, ako to žele, moći i učiniti.


Pored ranije navedenog, a vezano uz djelatnosti JP “Komunalno” Žepče, danas je usvojen i Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima prema kojem će ovo poduzeće uz odobrenje Federalnog ministarstva pravde i Agencije za identifikacijske dokumente, vlasnicima nepropisno parkiranih automobila, moći uručiti prekršajni nalog, a za čije će sporove biti nadležan Općinski sud u Žepču.


Tijekom današnje sjednice usvojeno je i financijsko izvješće Općine Žepče za period siječnj – rujan 2022., gdje su zabilježeni veći prihodi i rashodi u proračunu, u odnosu na planirani, tako da će se uskoro ići i u rebalans ovogodišnjeg Proračuna Općine Žepče. Danas je usvojena, odnosno primljena k znanju i informacija o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022 godinu.
Pored već navedenih točaka, vijećnici su usvojili i četiri točke dnevnog reda koje su se odnosile na parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevima građana.


Moramo napomenuti da je danas došlo i do promjene u sastavu OV Žepče. Naime, iz Kluba HDZ BiH na osobni zahtjev, ostavku na mjesto vijećnice u OV je podnijela Gordana Ćurić, tako da je umjesto nje, ispred ove stranke u Vijeće ušao Marko Ćuro koji je danas položio svečanu zakletvu.


U dijelu pitanja i inicijativa, vijećnika Muhameda Čolića iz SDP-a je zanimalo tko vrši nadzor nad javnim površinama namjenjenim za kretanje pješaka u Begovom Hanu gdje su trotoari često neprohodni jer su zakrčeni raznim stvarima ispred trgovina.
Vijećnik Elvis Botić iz SDP-a je uputio inicijativu prema Općini Žepče za sufinanciranje mjesečne karte učenicima koji pohađaju srednje škole u Općini Žepče. Naime, prema njegovim riječima, mjesečna karta je u odnosu na prošlu godinu skuplja i do 35% što je velik udar na kućni proračun naših sugrađana, tako da je Botić predložio da se u najavljenom rebalansu Proračuna Općine Žepče predvide i određena novčana sredstva za ovu namjenu.

Slične objave