U Žepču održan Info dan “Prezentacija kreditnih sredstva Razvojne banke FBiH”

 U Žepču održan Info dan “Prezentacija kreditnih sredstva Razvojne banke FBiH”

U petak 4.11.2022. godine u sali Općinskog vijeća održan je Info dan „Prezentacija kreditnih sredstva Razvojne banke FBiH“ u organizaciji Razvojne agencije Žepče i Razvojne banke FBiH na kojem su bili prisutni predstavnici firmi i potencijalni investitori iz općine Žepče i grada Zavidovići.

Ispred Razvojne agencije Žepče prisutne je pozdravila direktorica Branka Janko, a ispred Razvojne banke FBiH predsjednica Uprave Razvojne Banke FBIH, doc.dr.sc. Mersiha Slipičević i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj u RB FBiH.

Gospodin Trlin je prezentirao sve raspoložive kreditne linije Razvojne banke FBiH uz detaljno objašnjenje načina apliciranja i pogodnostima pojedinih linija za određene vrste biznisa.

Naglasio je da su u 2022. godini uvedene dodatne linije, koje nisu bile na raspolaganju ranijih godina, a odnose se na područja obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, javno privatno partnerstvo, turizam i IT sektor i digitalna transformacija, a sve u skladu sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godine.

Nakon prezentacije predstavnici firmi postavljali su pitanja u vezi kreditnih sredstava te su imali priliku da u pojedinačnim razgovorima saznaju više detalja o uvjetima kreditiranja i pogodnostima pojedine kreditne linije.

Iz Razvojne banke FBiH su naglasili da svi zainteresirani privrednici mogu da se obrate Razvojnoj banci za pojedinačne sastanke u Sarajevu, ili po dogovoru u Žepču.

Više o kreditnim linijama Razvojne banke FBiH možete pronaći na web stranici Razvojne banke FBiH: https://rbfbih.ba/ ili dolaskom po letke u Razvojnu agenciju Žepče.

RAŽ

Slične objave