U ZDK u 2022. godini pet smrtno stradalih pješaka i 32 teško ozlijeđena

 U ZDK u 2022. godini pet smrtno stradalih pješaka i 32 teško ozlijeđena

U tijeku 2022.godine, na području nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, evidentirano je 120 prometnih nezgoda u kojima su sudjelovali pješaci. Posljedice ovih prometnih nezgoda se ogledaju u 5 smrtno stradalih pješaka, 32 pješaka su zadobila teške tjelesne povrede dok je 88 pješaka zadobilo lakše tjelesne povrede.
Kako bi se povećala sigurnost pješaka, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona apelira na sve sudionike u prometu da povećaju opreznost te da poštuju prometne propise i sigurnosna pravila.

Ovim putem, posebno skrećemo pozornost vozačima da:
 uspore kretanje vozila kada se približavaju pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelazi cestu,
 prilikom prilaska pješačkom prijelazu, da upravljaju vozilom s naročitim oprezom i da voze takvom brzinom da u slučaju potrebe mogu zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza,
 na dijelu puta po kojem se kreću djeca, ili na kojem su postavljeni prometni znakovi o učešću djece u prometu, voze s naročitim oprezom i takvom brzinom da mogu vozilo zaustaviti u slučaju potrebe,
 ne parkiraju svoje vozilo na trotoaru, raskrsnici ili pješačkom prijelazu.

Na ovaj način vozači će dati svoj doprinos stvaranju povoljnijih uvjeta za sigurnost svih sudionika u prometu, posebno pješaka.

Također, podsjećamo pješake da i za njih vrijede prometni propisi i pravila, kojih se trebaju pridržavati kako bi povećali svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Tako, Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH definira kretanje pješaka kroz sljedeće upute:

 Pješak se ne smije, po pravilu, kretati i zadržavati na kolovozu. Ako se pješak kreće po kolovozu, on se mora kretati što bliže ivici kolovoza, i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila.
 Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu određenu za kretanje pješaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka, pješak je dužan kretati se tim površinama.
 Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina određena za kretanje pješaka, odnosno pogodna za kretanje pješaka, a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga, pješaci se mogu kretati kolovozom.
 Na kolovozu puta zabranjeno je igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom, koturaljkama i slično, kao i sanjkanje, skijanje i drugo, osim ako je to posebno dozvoljeno.

 Kad se pješak kreće kolovozom na javnom putu van naselja, dužan je kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja, a noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti mora biti osvijetljen ili označen svjetloodbojnim prslukom, a kretanje u grupi izvoditi krećući se jedan iza drugog. Izuzetno od navedenog pravila, pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina, provalija, usjek, zasjek, odron i sl.).
 Pješak koji gura ručna kolica, bicikl, laki motocikl ili motocikl, lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica, kao i organizirana kolona pješaka, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja.
 Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način.
 Za vrijeme kretanja kolovozom pješak ne smije koristiti mobilni telefon niti imati slušalice u oba uha.
 Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 metara.
 Na obilježenom pješačkom prijelazu, na kome je prometj pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za pješake, pješak je dužan postupati prema tim znakovima.
 Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome prometuje pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znakovima za pješake, ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica, pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza.
 Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima, ni znakovima koje daje ovlašteno lice, prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.
 Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa promet vozila.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti na provođenju preventivnih i represivnih aktivnosti u cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti prometa, a sve sudionike u prometu pozivamo da, poštivajući zakonske propise i pravila, daju svoj doprinos sigurnosti prometa s akcentom na sigurno kretanje pješaka kao najugroženije kategorije sudionika u prometu.

Odsjek za odnose s javnošću,
analitiku i planiranje

Slične objave