U tijeku godišnje anketiranje MSP sektora u općini Žepče

 U tijeku godišnje anketiranje MSP sektora u općini Žepče

Razvojna agencija Žepče, kao i prethodnih godina, provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u općini Žepče, s ciljem kontinuirane komunikacije sa privatnim sektorom i prikupljanjem informacija i smjernica za poboljšavanje usluga javnog sektora.

Anketa je u online formi, za njeno popunjavanje je potrebno najviše 5 minuta a istu možete popuniti klikom na link:

Anketa o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2022. godini

Pozivamo sve kompanije da se popune dostavljenu anketu do 30.11.2022. godine čime će doprinijeti poboljšavanju usluga javnog sektora a svojim prijedlozima ukazati na mogućnosti lokalnog nivoa u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u općini Žepče.

raž

Slične objave