U sklopu projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ održana obuka u općini Žepče

 U sklopu projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ održana obuka u općini Žepče

Dana 20. i 21.2.2023.godine u sklopu projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ koji se realizira u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Europske unije (EU), a provodi ga EU za ljudska prava u BiH u suradnji s Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održana je radionica u općini Žepče. Tema radionice je bila ravnopravnost spolova i diskriminacije na osnovu spola. Predavač je bio prof.dr. Midhat Izmirlija s PF Sarajevo.

Obuci su prisustvovali uposlenici općine, članovi Općinskog vijeća, direktori i predstavnici javnih institucija, predstavnici obrazovnih institucija, članovi komisije za ravnopravnost spolova, članovi GRG općine Žepče, predstavnici NVO sektora, te institucije i organizacije s kojima Općina surađuje.

Obuke imaju za cilj doprinijeti ravnopravnosti spolova i smanjenju diskriminacije na osnovu spola, te jačati kapacitete za provedbu Gender akcionog plana Općine Žepče, izvještavanja i planiranja razvojnih politika u kontekstu zaštite ljudskih

Slične objave