U četvrtak u Žepču Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnim priredbama i Zakona o mirnom okupljanju

 U četvrtak u Žepču Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnim priredbama i Zakona o mirnom okupljanju

U četvrtak, 13.07.2023., u općinskoj sali Doma kulture s početkom u 10:30 sati, održat će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnim priredbama i Zakona o mirnom okupljanju, a u skladu sa Zaključkom ZE-DO kantona broj: 01/02-10211/23 od 2.6.2023. godine i 01/02-10211/23 od 2.6.2023.godine.

Obavještavaju se svi zainteresirani subjekti, političke stranke, udruženja građana da uzmu učešće u javnoj raspravi kako bi se došlo do što kvalitetenijeg teksta Zakona.

Svi zainteresirani subjekti primjedbe i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu vijeće@opcina-zepce.com i ilija@opcina.com .

Nacrt Zakona o javnim priredbamai Zakona o mirnom okupljanju se nalaze na web stranici Vlade Ze-do kantona (www.zdk.ba) i MUP-a ZDK (www.mupzdk.gov.ba).

Sudionici na javnoj raspravi su: predstavnici Policijske uprave Žepče – komandir PU Žepče, a ispred Općine Žepče Ilija Barešić pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti i ispred Općinskog vijeća Žepče Damir Mašić.

Slične objave