U četvrtak 16. sjednica Općinskog vijeća Žepče

 U četvrtak 16. sjednica Općinskog vijeća Žepče

P  O  Z  I  V

Temeljem članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj: 4/09), sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća za 29. /četvrtak/ 09.2022.godine sa početkom u 10,00 sati, u Sali Općinskog vijeća sa slijedećim

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od I do VI mjeseca 2022.godine
 2. Polugodišnji obračun Proračuna općine Žepče za 2022. godinu
 3. Vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Žepče
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma radi prethodnog izjašnjavanja stanovnika za utvrđivanje novog naseljenog mjesta, naziva Brezovo polje u općini Žepče
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granica novog naseljenog mjesta Brezovo polje u općini Žepče
 6. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju državnog zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke broj: 01-23-195/19 od 20.12.2019. godine
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene provedbenog Urbanističkog plana za poslovni centar XP u Žepču po zahtjevu Zorana (Marko) Matijević
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Metilde (Ivica) Zovko
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu „Mapek“ d.o.o. Žepče
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu „TP NOVA TRGOVINA“ Žepče i dr.
 12. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Žepče po raspisanom natječaju
 13. Usvajanje ostavke predsjednika nadzornog odbora RAŽ-a i imenovanje novog člana / predsjednika
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju organizacione jedinice Depoa ljekarne JZU „Gradska ljekarna“ Žepče

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Edin Šišić, dipl. oec.

Slične objave