U Bosanskom narodnom pozorištu potpisan protokol o suradnji ustanova kulture Zeničko-dobojskog kantona

 U Bosanskom narodnom pozorištu potpisan protokol o suradnji ustanova kulture Zeničko-dobojskog kantona

U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica potpisan je protokol o suradnji ustanova kulture Zeničko-dobojskog kantona.

Protokol je potpisan sa ciljem dugoročne suradnje između zeničkog pozorišta, centara za kulturu, kulturno-sportskih centara i biblioteka koje djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim protokolom definirano je da Bosansko narodno pozorište Zenica kao jedina teatarska kuća u Zeničko-dobojskom kantonu na svojevrstan način preuzima obavezu da u naredna 24 mjeseca, jednom u toku pozorišne sezone dođe u ta mjesta, u te gradove i općine te odigra svoje dvije predstave.

„To su predstave za djecu i predstave za odrasle. Također Bosansko narodno pozorište Zenica je otvoreno za suradnju na dramsko-pedagoškom planu sa mladima i djecom u svim gradovima u ovom trenutku koji egzistiraju pri Zeničko-dobojskom kantonu. Bilo koja vrsta promocije, bilo koja vrsta edukacije, odlasci u škole naših umjetnika, razgovori sa djecom, mladima, pedagozima o značaju pozorišta, prosvjetnim radnicima i uopće druženja sa publikom i razgovora o našim pozorišnim predstavama. Današnji trenutak je jako bitan jer pokušavamo napraviti svojevrsnu mrežu kulturnih institucija, odnosno centara za kulturu, domova kulture, kulturno-sportskih centara svih onih koji imaju pozornicu na kojoj Bosansko narodno pozorište Zenica može prezentirati dio svojih aktivnosti“, pojasnio je ovom prilikom direktor BNP-a Zenica Miroljub Mijatović.

Javna ustanova Centar za kulturu Zavidovići potpisavši protokol potvrdila je već uspješnu desetogodišnju suradnju.

„Protokol o današnjoj suradnji samo je potvrda dugogodišnje uspješne suradnje dvije institucije: Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Javne ustanove Centar za kulturu Zavidovići. Ja ću vas podsjetiti da smo mi tu suradnju započeli prije desetak godina i evo ona do dan-danas uspješno traje. Upravo iz te suradnje proizašli su mnogi projekti koji su realizirani u Centru za kulturu. Ja ću vas napomenuti da smo mi 2017. godine upravo kroz suradnju sa BNP-om počeli sa projektom „Škola glume“ i iz tog projekta proizašao je i glumački kamp, jedan projekat koji bi se iskazao, zasigurno prepoznatljiv na području Zeničko-dobojskog kantona“, kazao je Sanel Jalimanović, direktor JU Centar za kulturu Zavidovići.

Iz Javne ustanove Dom kulture Žepče ističu da se potpisivanjem protokola stvorila jedinstvena prilika za razvoj i promociju pozorišne umjetnosti.

„Protokol koji evo danas potpisujemo je vrlo značajan za nas, manje ustanove u kulturi, u manjim mjestima, mada želim naglasiti da i do sada bez potpisivanja protokola, BNP Zenica na čelu sa gospodinom Miroljubom Mijatovićem je svima nama iz malih ustanova u kulturi koje se na neki način naslanjanju na Bosansko narodno pozorište Zenica, uvijek  bio na raspolaganju, uvijek su nam davali savjete, uvijek su nam dolazili, održavali predstave i ovim putem se zahvaljujem Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i Miroljubu Mijatoviću na dosadašnjoj suradnji“, dodao je Miroslav Ilić, ravnatelj JU Dom kulture Žepče.

Protokol o suradnji podrazumijeva da se ustanove međusobno promoviraju prilikom gostovanja, kako u pisanim tako i u elektronskim i printanim medijima, i svakom prilikom kada se pružaju informacije o zajedničkoj suradnji na eventualnim projektima.

Zenicainfo.ba

Slične objave