Tečaj za markaciste

 Tečaj za markaciste

Na temelju odluke  Upravnog odbora Planinarskog saveza Herceg – Bosne o održavanju tečaja za markaciste, Povjerenstvo za planinarske putove  Planinarskog Saveza Herceg-Bosne upućuje poziv svim planinarskim društvima- članicama PS HB da upute minimalno po jednog člana/ članicu na Tečaj za markaciste.

Tečaj će se održati u dane  15. i 16.listopada.2022.godine u planinarskom domu „Kruzi“ kod domaćina PD „Cincar“- Livno. Tečaj je besplatan a troškove prijevoza tečajaca snose matična društva-članice PS HB. Za sve sudionike tečaja osiguran je smještaj u navedenom planinarskom domu.

Početak tečaja je u 15.10.2022.godine u 10,00 sati sukladno planu rada Povjerenstva za planinarske putove PS H-B.

Za realizaciju tečaja određuju se:

– Marko Brkić, instruktor markacist, pročelnik Povjerenstva za planinarske putove PS H-B,  voditelj tečaja i glasnogovornik tečaja,

– Jelena Bobetić, domaćin tečaja,

-Mirko Matijević, instruktor markacist, koordinator tečaja.

Prijavnica za tečaj nalazi se u privitku objave, a  popunjenu prijavnicu potrebno je poslati najkasnije do 06. listopada 2022. godine na e-mail : 

markacisti@ps-hb.info

Oprema : standardna planinarska za jednodnevnu turu, pribor za pisanje, bilježnica, vreća za spavanje.
Ishrana osigurana u planinarskom domu (ručak i večera u subotu i ručak u nedjelju, a ostalo iz ruksaka) prijavnicaDownload

Kontakt za sve informacije na tel: 063/340- 537 Marko Brkić, instruktor markacist- voditelj tečaja.

Slične objave