Tags : Sindikat državnih službenika

TOP3 Županija/BiH

Sindikat traži poboljšanje prava uposlenika u organima uprave ZDK-a

Delegacija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine (SSDSiN FBiH) pregovarala je danas s Vladom Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju osnovice plaće za 2022. godinu te isplati regresa i zaostalih potraživanja po tužbama i presudama za državne službenike i namještenike u sudskoj vlasti i javnim ustanovama ZDK-a. -Stav ovog sindikata je da se […]Pročitaj više