SZM „Putokazi“ Žepče: Natječaj za odabir pjesama za festival „Od ljeta jeseni“

 SZM „Putokazi“ Žepče: Natječaj za odabir pjesama za festival „Od ljeta jeseni“

Središte za mladež „Putokazi“ Žepče, organizira natječaj/konkurs za odabir stihova koji će biti komponirani i izvedeni na festivalu „OD LJETA JESENI“ u Žepču.

UVJETI

1. Stihovi upućeni na natječaj/konkurs moraju prilagođeni uzrastu djece od 7 do 14 godina.

2. Odabrani stihovi će biti komponirani pa autori tektova moraju voditi računa o načinu pisanja. Stihovi se ocjenjuju kao jedinstveno djelo. Stihovi moraju biti pisani na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

3. Autor je dužan dostaviti:

– naziv pjesme

– ime i prezime autora s adresom te kontakt telefon,

– tri primjerka stihova,

4. Stihovi koje selekcijska komisija odabere bit će komponirani i izvedeni na festivalu, koji će se održati krajem desetog mjesecu 2022. godine u Domu kulutre u Žepču uz pjevanje uživo. Autori odabranih stihova, njih 8, će bit će nagrađeni iznosom od 50 KM.

5. Natječaj je otvoren do 31.05.2022. godine, a radovi se dostavljaju na adresu:

JU Dom kuture Žepče, ul. Prva bb, 72230 Žepče ili na elektronskim putem na e-mail: szmputokazi @gmail.com ili dkzepce@gmail.com

6. Slanjem stihova na natječaj autori jamče da stihovi nisu ranije objavljeni, javno izvođeni i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost i nanesenu štetu snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja stihova.

7. Autori odabranih stihova dužni su prihvatiti sugestije u izmjeni stihova ako to organizator iz umjetničkih i programskih razloga bude zahtijevao.

8. Slanjem radova na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da odabrane tekstove uglazbi i  tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačime zvuka i slike, prenosi putem radija i TV te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

9. Autore muzike, aranžmana na odabrane stihove i izvođača kompozicije bira i određuje organizator festivala.

10. Na natječaj se mogu prijaviti djeca osnovnoškolskog uzrasta iz općine Žepče.

11. Svaki pojedini autor stihova ima pravo sudjelovanja na natječaju  sa najviše tri pjesme.

12. Organizator zadržava pravo da pojedine autore uključi direktno u festival u slučaju da na natječaj ne pristigne dovoljan broj kvalitetnih stihova.

13. Selekcijsku komisiju za odabir najboljih stihova određuje organizator festivala.

14. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Slične objave