Sutra 9. sjednica Općinskog vijeća Žepče, na dnevnom redu dvanaest točaka

 Sutra 9. sjednica Općinskog vijeća Žepče, na dnevnom redu dvanaest točaka

Za sutra, 30. studenoga, zakazana je 9. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče, koja će se održati u dvorani OV-a u Domu kulture s početkom u 10.00 sati.

Dnevnim redom 9. Sjednice predviđeno je dvanaest točaka, a to su:

 1. Nacrt Proračuna općine Žepče za 2022. godinu
 2. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2022. godinu
 3. Informacija o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 202./2021. godinu čiji je osnivač općina Žepče
 4. Izvješće o radu za poslove Stručno-pedagoškog nadzora za BNPiP i HNPiP za period školska 2020./2021. godina
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Žepče (LEAP) za period 2022.-2027.
 7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Sanjina (Dževada) Malićbegovića
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Općinskog načelnika
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu „JP EP HZHB“ dd Mostar, Poslovnica Elektro-Žepče
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Amre (Muniba) Mandura
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Stjepana (Niko) Jurić

Slične objave