S početkom nove školske godine pojačane aktivnosti policije na području Zeničko-dobojskog kantona

 S početkom nove školske godine pojačane aktivnosti policije na području Zeničko-dobojskog kantona

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti sigurnosti prometa.

U cilju unapređenja stanja sigurnosti prometa na području Zeničko-dobojskog kantona, te prvenstveno povećanja sigurnosti školaraca na ulicama i pješačkim prijelazima, u povodu početka školske godine sprovodit će se pojačane kontrole u prometu, s posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Tijekom naznačene akcije, a imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na prometnicama, u blizini škola će biti pojačane aktivnosti na kontroli i reguliranju prometa. Na raskrsnicama i pješačkim prijelazima policijski službenici će vršiti regulaciju prometa i svojim prisustvom preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući prometne propise, omogućili siguran prelazak učenika na pješačkim prijelazima.

Policijske patrole će u svom radu, a u skladu s izdatim naredbama i zadacima, prvenstveno raditi na suzbijanju pojave brze vožnje, posebno na putevima u blizini škola, te represivno djelovati i sankcionirati nesavjesne vozače koji se ne budu pridržavali ograničenja brzine i pravila kod pješačkih prijelaza.

Prilikom kontrola u prometu, policijski službenici će vozačima ukazati na povećano prisustvo učenika na gradskim i prigradskim ulicama, upozoriti ih na obavezu poštivanja ograničenja brzine vožnje, te ih upozoriti na dodatni oprez.

Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju sigurnosti prometa, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona želi sretan početak nove školske godine učenicima svih škola na području Kantona.

Slične objave