Razvojna agencija Žepče: U četvrtak javne konzultacije

 Razvojna agencija Žepče: U četvrtak javne konzultacije

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta raspisalo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu.

U skladu sa natječajem Razvojna agencija Žepče 20.04.2023.(četvrtak), u 14:00h, u Sali Općinskog vijeća organizira javne konsultacije za navedeni Poziv.

Na javnim konsultacijama biti će predstavljeni uvjeti prijave, iznosi koji stoje na
raspolaganju aplikantima, te će biti odgovoreno na sve upite i nejasnoće u vezi javnih
poziva.
Na javni poziv mogu aplicirati obrtnici i d.o.o.

Slične objave