Privredna komora FBiH pokreće projekt ‘Covid-19 Business Information Hub’

 Privredna komora FBiH pokreće projekt ‘Covid-19 Business Information Hub’

Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) predstavila je danas u Sarajevu projekt „Covid-19 Business Information Hub“ čiji je cilj da se ublaže posljedice uzrokovane pandemijom, pruži podrška malim i srednjim poduzećima (MSP) prvenstveno iz drvnog i metalskog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka, kontinuitetu poslovanja, jačanju njihove kompetencije i otpornosti u izazovnim vremenima.

Ideja je, po riječima predsjednika PKFBiH Mirsada Jašarspahića, nastala nakon istraživanja i kontakata s njihovim članicama, te razgovora s GIZ-om i partnerskim institucijama, Privrednom komorom RS i Privrednom komorom Brčko distrikta o tome da je potrebno za privredne subjekte, prvenstveno MSP napraviti Business Information Hub, odnosno digitalnu platformu koja će u narednom periodu omogućiti da dobiju sve potrebne informacije kada je riječ o zakonskoj regulativi, edukaciji, organiziranju online sajmova i B2B susreta, pa sve do povezivanja i jačeg networkinga s čitavom grupacijom biznis asocijacija u Njemačkoj, kao što su udruženja za metal i drvo, automobilske industrije, inženjera i drugo.

Jašarsphić je naglasio da je za uspješnu realizaciju projekta i njegovu institucionalnu i financijsku održivost neophodna suradnja s domaćim i stranim partnerima da bi se privrednim subjektima pružile ažurne informacije kada je riječ, naprimjer, o zakonskoj regulativi, programima za poticaje, ograničenjima za izvoz, za putovanja i drugo.

Na projektu su radili Armin Hodžić i Anela Karahasan koji su naveli da Business Information Hub ima četiri radna paketa koji se odnose na Help desk platformu s modulima koji su u kombinaciji s tim digitalnim dijelom i obuhvaćaju jačanje kompetencija MSP, umrežavanje i promociju. Ta četiri radna paketa su tematski razdvojeni, ali su po aktivnostima vrlo povezani.

  • Covid-19 Business Information Hub je zamišljen da bude inovativna platforma koja će tretirati i dati sve informacije MSP, međunarodnim organizacijama, donatorima i svima onima koje interesira, a vezane su za zakonsku regulativu i određene mjere u vezi sa situacijom uzrokovanom pandemijom – naveo je Hodžić.

Karahasan je naglasila da je inovativnost bitan segment ovog projekta. Podsjetila je da je PKFBiH zajedno sa Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH sudjelovala u izradi Akcionog plana za inovacije MSP koji je usvojila Vlada FBiH.

Projekt traje godinu dana, bazna verzija ove platforme trebala bi biti u funkciji za nešto više od mjesec dana, a pristup je besplatan. Privredna komora FBIH realizira projektne aktivnosti za jačanje kompetencija mikro, malih i srednjih poduzeća iz metalskog i drvnog sektora u okviru EU4Business Recovery programa, financiranog od Europske unije i Vlade SR Njemačke.

fena

Slične objave