Prezentiran novi sustav mentorstva u sklopu MEG II projekta

 Prezentiran novi sustav mentorstva u sklopu MEG II projekta

Predstavnici Projekta općinskog okolišnog upravljanja MEG 2 su koordinatorima iz 31 partnerske jedinice lokalne samouprave (JLS) na sastanku u Mostaru, prezentirali novi sustav mentorstva.

Naime, JLS koje su sudjelovale u prvoj fazi MEG projekta, su kroz svoj rad i angažman, akumulirale ogroman potencijal u vidu znanja i praktičnih iskustava, te se na osnovu toga unutar ove faze MEG projekta rodila ideja o uvođenju novih modaliteta suradnje i prijenosa znanja – tzv. „mentorstva“.

Tako će koordinatori onih JLS koje su sudjelovale u prvoj fazi MEG projekta postati mentori koordinatorima novo priključenih lokalnih samouprava. Mentorstvo je najefikasniji odnos u prenošenju znanja, ali je riječ o dugoročnom odnosu koji je usmjeren na rezultat. Nakon ovog prvog zajedničkog sastanka slijedi aktivna suradnja mentora i njihovih „mentija“.

Na sastanku je također predstavljen i tim konsultanata koji će u narednom periodu svakoj partnerskoj JLS pružiti opsežnu tehničku podršku u još jednoj veoma važnoj aktivnosti, a to je implementacija zadataka iz njihovih pojedinačnih Srednjoročnih akcionih planova.

Na sastanku u Mostaru bila je i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko koja je MEG koordinator projekta za Općinu Žepče. U ime općine Žepče, mentorica Branka Janko će prenijeti iskustva i raditi sa  novo uključenim JLS, gradu Široki Brijeg i gradu Čapljini.

MEG 2 se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga financiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Embassy of Sweden in Sarajevo i Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini, kao i Evropska unija u Bosni i Hercegovini kroz svoj IPA II fond, dok projekt provodi UNDPBiH.

raž

Slične objave