Predstavnici udruge umirovljenika/penzionera Žepče u posjeti Općinskom načelniku

 Predstavnici udruge umirovljenika/penzionera Žepče u posjeti Općinskom načelniku

Općinski načelnik Mato Zovko je 28. siječnja 2022. godine u posjet primio predstavnike Udruženja umirovljenika/penzionera Žepče. Sastanku su ispred udruženja nazočili Vlado Marković, predsjednik Izvršnog odbora udruge, Šefik Zvekić, predsjednik Skupštine udruge, Džonlo Pašić, predsjednik Nadzornog odbora udruge i Ševala Muslić, članica Skupštine udruge, te pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.

Udruženje umirovljenika/ penzionera Žepče je među najbrojnijim udrugama sa sjedištem u Općini Žepče i trenutno broji 2 137 članova. Prošle godine je Udruga brojila 2300 članova, a zbog visoke smrtnosti taj se broj znatno smanjio. U 2021. godini zabilježen je rekordan broj smrtnih slučajeva, preminuo je ukupni 161 član. Prema posljednjim podatcima umirovljenika na području Općine Žepče ima nešto više od  4 000.

Predstavnici Udruge su izvijestili Općinskog načelnika o radu i rezultatima u prethodnoj godini, te su predstavili program rada i djelovanja za 2022.godinu. Kao važnu aktivnost naveli su obavljanje kućnih posjeta i brojne druge angažmane kojima šire svoju mrežu i broj članova.
Predsjednik Udruge Vlado Marković je kao najveći uspjeh istaknuo dobro financijsko poslovanje, a u suradnji sa Crvenim križom Švicarske su prikupili donacije u ukupnom iznosu od 112 000,00 KM.

Istaknuli su da članovi žepačke udruge umirovljenika imaju i predstavnike na svim razinama. Šefik Zvekić je predsjednik  Skupštine Kantonalnog Saveza penzionera i umirovljenika, a Vlado Marković predsjednik Nadzornog odbora Federalnog saveza umirovljenika.

Umirovljenici su zahvalili na srdačnom prijemu, kao i na dosadašnjoj suradnji sa Općinskim načelnikom i općinskom administracijom. Također su zahvalili za dodijeljena sredstava za rad udruge čiji se iznos iz godine u godinu povećava.

Općinski načelnik je pohvalio udrugu kao najbolje organiziranu i najbrojniju na području općine. Udruženju je poželio što više uspjeha u budućem radu, te izrazio potporu za realizaciju svih budućih programa i projekata.

Slične objave